Takaisin arkistosivulle
29.10.2014 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014: Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita

vvo14

Katsauskausi tammi – syyskuu 2014

  • Liikevaihto oli 277,9 (258,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu perustui vuokraustoiminnan tuottojen kasvuun sekä vaihto-omaisuuskohteiden myyntiin.
  • Tulos ennen veroja oli 74,2 (66,7) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 668 (40 262) vuokra-asuntoa 30.9.2014. Rakenteilla oli 964 (821) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 132,3 (170,0) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat uudistuotanto- ja korjausinvestoinneista sekä valmiin kannan ostoista.
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 30.9.2014 oli 41,8 (38,2) prosenttia.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli korkea eli 98,1 (98,4) ja vaihtuvuus oli matala eli 19,8 (19,5) prosenttia.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

– Tuloskehitys on jatkunut erittäin hyvänä. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 964 asuntoa, jotka kaikki ovat vapaarahoitteisia. Tavoitteena on jatkaa mittavia investointeja sekä kasvattaa asuntotarjonnan määrää myös muissa Suomen kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä vuokra-asuntojemme määrä on 40 668.

– Toimme markkinoille tänä syksynä uuden vuokra-asumisen brändin. VVO:n rinnalle on syntynyt markkinaehtoisen vuokranmäärityksen Lumo, joka tarjoaa laajan asumisen lisäpalvelujen valikoiman. VVO-konserniin kuuluu yli 40 000 asuntoa, joista yli 13 000 asuntoa on VVO- ja yli 26 000 Lumo-brändin asuntoa.

Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2014 oli 277,9 (258,6) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 146,2 (129,6) ja VVO Arava -liiketoiminnan 140,0 (137,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat molempien segmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu sekä VVO Vapaa -liiketoiminnan vaihto-omaisuuskohteiden myyntituotot.

Konsernin liikevoitto oli 108,1 (96,8) miljoonaa euroa eli 38,9 (37,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 74,2 (66,7) miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 544,9 (2 450,0) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 539,8 (473,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste käyvin arvoin oli 41,8 (38,2) ja kirjanpitoarvoin 21,7 (19,8) prosenttia.

Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

Konsernin 30.9.2014 omistama vuokra-asuntokanta oli 40 668 (40 262) asuntoa. Niistä 19 880 (19 488) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 788 (20 774) VVO Arava -liiketoimintaan.

Asuntovuokraus

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste on erinomaisella tasolla ja oli katsauskaudella 98,1 (98,4) prosenttia. Katsauskauden aikana VVO:lle valmistui 550 (138) uutta pääosin vapaarahoitteista vuokra-asuntoa Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Investoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 493 (408) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 964 (821) asuntoa, jotka kaikki ovat vapaarahoitteisia. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 651 (588) asuntoa ja 313 (233) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

Henkilöstö

VVO-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 335 (331) ja katsauskaudella keskimäärin 338 (345).

Linkit:
Osavuosikatsaus 1-9/2014 verkossa
Infoaineisto

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jani Nieminen, puh. 050 373 4847, jani.nieminen@vvo.fi
talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, puh. 0400 416 728, raimo.vehkaluoto@vvo.fi

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.