Takaisin arkistosivulle
9.11.2011 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osa­vuosi­katsaus tammi-syyskuu 2011

”VVO:lle valmistuu vuoden 2011 aikana yli 1 100 vuokra-asuntoa ja uusien asuntojen vuokraustoiminta on onnistunut hyvin. VVO:n taloudellisesti hyvä tilanne sekä oma tonttivaranto luovat mahdollisuuden seurata suhdannetilanteiden kehittymistä ja hyödyntää otolliset investointiedellytykset jatkossakin toteuttaessamme vuokra-asuntoja pitkäaikaiseen omistukseen.

Uudistuotannon lisäksi panostaminen olemassa olevan kiinteistökantamme korjaustoimintaan ja ylläpitoon luo edellytykset vastata vuokra-asuntokysyntään myös tulevaisuudessa.”

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen avainluvut

  • VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2011 oli 246,2 miljoonaa euroa (246,2 miljoonaa euroa syyskuussa 2010) ja liikevoitto oli 82,3 (76,9) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli 45,1 (43,3) miljoonaa euroa.
  • Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -37,2 (-33,6) miljoonaa euroa.
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 224,4 miljoonaa euroa (2 174,3 miljoonaa euroa syyskuussa 2010).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 11,0 (12,1) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 5,3 (5,2) prosenttia.
  • Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kaudella keskimäärin 98,2 (97,9) prosenttia.
  • Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit kauden aikana olivat 78,6 (102,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 63,8 (80,1) miljoonaa euroa kohdistui uustuotantoon ja 14,8 (22,2) miljoonaa euroa aktivoituihin korjausmenoihin.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 (pdf 1,5 Mt)

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.