Takaisin arkistosivulle
14.5.2012 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osa­vuosi­katsaus tammi-maaliskuu 2012

Toimitusjohtajan katsaus alkuvuodesta

Alkuvuosi on osoittanut aktiivisten vuokra-asuntojen hakijoiden määrän kasvavan edellisvuosien tapaan. Vuokra-asuntomarkkinat ovat kuitenkin alueelliset eikä esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntotilanteesta voida tehdä koko maata kattavia johtopäätöksiä. VVO:n keskeisillä toimintapaikkakunnilla kysyntä vuokra-asunnoille on jatkunut hyvänä ja toiminnalliset edellytykset yritykselle ovat vakaat, toteaa toimitusjohtaja Jani Nieminen.

VVO:n alkuvuoden tulos oli hyvä. Edellisvuodesta tullut tulosparannus kohdentuu pääosin VVO Vapaa-segmenttiin. Alhainen korkotaso on osaltaan vaikuttanut positiivisesti koko VVO:n tuloksentekokykyyn. Alkuvuoden hyvä tulos ja vakaat näkymät antavat hyvän lähtökohdan toiminnan suunnittelulle. VVO:lla on hyvät valmiudet toteuttaa uusia investointeja, kun taloudellinen tilanne on vahva ja toimintanäkymät vakaita. Suhdannetilanne ei kuitenkaan ole vaikuttanut oleellisesti rakentamisen urakkahintoihin, joten edellytykset kannattavalle uudisrakentamiselle kohtuullisilla vuokratasoilla ovat yhä haastavat. Rakentamisen kalleus muodostuu monista yksittäisistä tekijöistä ja toisaalta asukkaiden odotukset uudiskohteiden laatu- ja varustetasolle ovat korkeita, joten yhtälö ei ole helppo. Uusia kohteita ei ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ole aloitettu, mutta koko vuoden tasolla tavoitteena on yhä käynnistää noin 400-500 asunnon toteutus ja lisäksi panostamme asuntokantamme peruskorjauksiin, toteaa Nieminen.

Ylläpito- ja korjaustoiminnan ohella VVO on panostanut osana yhteiskuntavastuuta harmaan talouden torjuntaan tiukennetuin hankintakäytäntöihin käyttäessään sopimuskumppaneita.
Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.