Takaisin arkistosivulle
6.5.2009 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus tammi-maaliskuu 2009

VVO:n tulos heikkeni rakennuttamisliiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi

  • VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1.- 31.3.2009 oli 77,4 (85,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,4 (25,9) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,6 (12,2) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tulokseen sisältyi vuokra-asuntojen realisointien myyntivoittoja 5,5 Me, tänä vuonna 0,2 Me. Muutoin tuloksen heikentymiseen vaikuttivat rakennuttamisen liiketoiminnan tappiollisuus ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena sovittujen irtisanomisten ja muiden järjestelyjen kustannukset.
  • Konsernin pääliiketoiminnon, asuntovuokrauksen kannattavuuskehitys oli katsauskaudella ennakoitu ja näkymät ovat hyvät. Käyttöaste oli 98,5 (98,8 %).
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 156,1 miljoonaa euroa (2 053,8 miljoonaa euroa maaliskuussa 2008).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 0,5 (12,8) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 3,5 (5,7) prosenttia.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 15,3 (31,0) miljoonaa euroa.
  • VVO-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt, että rakennuttamistoiminnassa keskitytään konsernin omaan vuokra-asuntotuotantoon, mikä merkitsee luopumista omistusasuntotuotannosta ja palvelurakennuttamisesta.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009

Taloudelliset julkaisut löytyvät VVO:n internet-sivuilta osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.