Takaisin arkistosivulle
2.9.2013 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Katsauskauden toiminta oli vakaata ja tuloskehitys vahvaa. Rakenteilla oli yli 800 uutta vuokra-asuntoa, joista 569 valmistuu Helsingin seudulle. Katsauskauden aikana toteutettiin vakuudellinen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, jolla rahoitetaan uusia vuokra-asuntoja.

Katsauskausi 1.1. – 30.6.2013

  • Liikevaihto oli 171,6 (165,7) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli 45,8 (33,8) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omistuksessa oli 39 851 (39 889) vuokra-asuntoa 30.6.2013. Rakenteilla oli 802 (279) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit kauden aikana olivat 51,3 (38,1) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin oli 38,5 prosenttia.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli 98,2 (98,5) ja vaihtuvuus 13,1 (13,2) prosenttia.
  • Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan edellisvuodesta.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen

VVO panostaa vuokra-asuntotarjonnan kasvattamiseen. VVO suuntaa investoinnit Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin, joissa on kysyntää vuokra-asumiselle pitkällä tähtäimellä. Katsauskauden lopulla rakenteilla oli yli 800 uutta vuokra-asuntoa, joista 569 Helsingin seudulle.

Katsauskauden aikana VVO:n toiminta on ollut vakaata. VVO Vapaa -liiketoiminnan tuloskehitys on jatkunut vahvana, tulos on sekä edellisvuotta että budjetoitua parempi. VVO Arava -liiketoiminnan tulos on ollut tavoitteiden mukainen ja se on mahdollistanut yleishyödyllisessä osiossa mittavan korjaustoiminnan ja varautumisen tuleviin korjauksiin sekä takapainotteisten lainaohjelmien mukaisiin lyhennyksiin. Kokonaisuudessaan hyvän tuloskehityksen taustalla on onnistunut ylläpitokustannusten hallinta, korkea asuntojen vuokrausaste sekä alhaiset rahoituskulut.

Vuokra-asuntojen kysyntä VVO:n päätoiminta-alueilla on jatkunut tasaisena. Vuokraustoimintaa kuvaavat tunnusluvut, vuokrausaste ja asukasvaihtuvuus, ovat pysyneet hyvällä tasolla.

Uusille vuokra-asunnoille on jatkuva tarve sekä Helsingin seudulla että muissa suurimmissa kasvukeskuksissa. VVO on omalta osaltaan vastannut tähän haasteeseen lisäämällä voimakkaasti uudistuotannon määrää. Uudet investoinnit toteutetaan vapaarahoitteisina.

Vakaan liiketoiminnan sekä vahvan taloudellisen aseman vuoksi yleisen taloustilanteen epävakaus ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus eivät ole vaikuttaneet VVO:n toimintaedellytyksiin.

Katsauskauden aikana toteutettiin vakuudellinen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, jolla rahoitetaan uusia vuokra-asuntoja. VVO herätti yrityksenä ja vastuullisena vuokranantajana liikkeeseen laskun yhteydessä laajaa positiivista kiinnostusta. Erinomaisesti onnistuneen ensimmäisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan kokemuksen pohjalta on hyvä jatkaa tulevaisuudessakin vaihtoehtoisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä.

VVO:n näkymät loppuvuodelle 2013

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu, eikä oleellista muutosta ole odotettavissa ainakaan kuluvan vuoden aikana. Korkotason odotetaan säilyvän poikkeuksellisen alhaisena vähintään vuoden vaihteeseen asti.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla koko vuoden. Kuluvan vuoden aikana ei vuokra-asuntojen tarjonnassa ole odotettavissa muutosta. Rakennusliikkeiden tarjoushalukkuus on lisääntynyt katsauskauden loppupuolella. VVO käynnistää loppuvuoden 2013 aikana 300 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon tuotannon. VVO:n taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla ja vaihtuvuuden odotetaan edelleen hieman laskevan.

Konsernin tuloksen odotetaan kasvavan viimevuotisesta erityisesti VVO Vapaa -liiketoiminnassa.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201 tai 050 373 4847
Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja, puh. 020 508 3260 tai 0400 416 728
Liitteet:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
Osavuosikatsausinfo 1.1.-30.6.2013

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.