Takaisin arkistosivulle
28.8.2012 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osa­vuosi­katsaus tammi-kesäkuu 2012

VVO on Suomen houkuttelevin ja tunnetuin vuokranantaja. VVO:n yrityskuva on vahvistunut edellisestä kaksi vuotta aiemmasta tehdystä tutkimuksesta ja ero alan muihin yksityisiin toimijoihin on kasvanut. Mainetutkimuksen toteutti huhti-toukokuussa Innolink Research Oy.

Alkuvuoden aikana VVO:n tulos oli 33,8 (29,9) miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen taustalla ovat asuntojen korkea käyttöaste sekä alhaiset rahoituskulut. Tulosparannusta on erityisesti VVO Vapaa -liiketoiminnan osiossa, jonka tulos oli sekä budjetoitua että edellistä vuotta parempi. Markkinaehtoisten lainojen keskikorko ilman suojauskuluja oli 2,6 (2,6) prosenttia.

VVO Arava -liiketoiminta eteni alkuvuoden aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuloskehitys mahdollistaa yleishyödyllisessä osiossa varautumisen tuleviin peruskorjauksiin sekä takapainotteisten lainaohjelmien mukaiset lainan lyhennykset. Yleishyödyllisen asuntokannan valtion vuosimaksulainojen keskikorko oli 4,2 (3,1) prosenttia.

Vuokra-asuntojen kysyntä VVO:n päätoimintapaikkakunnilla on jatkunut hyvällä tasolla. Käyttöaste on korkealla tasolla, vaikka peruskorjausten kasvaneen määrän johdosta asuntoja on alkuvuonna ollut pois vuokrakäytöstä tavanomaista enemmän. Korjaustoimintaan käytettiin alkuvuonna 5,9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Aktiivisten asunnonhakijoiden määrä oli kesäkuun lopussa 22 770 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 1,4 prosenttia.

Konsernin 30.6.2012 omistama asuntokanta oli 39 889 asuntoa. Kuluvan vuoden aikana VVO:lle valmistuu noin 400 uutta vuokra-asuntoa. Tänä vuonna aloitettavista noin 400 vuokra-asunnosta kolme neljäsosaa toteutetaan vapaarahoitteisina.

Katsauskauden 1.1-30.6.2012 tunnusluvut

  • Liikevaihto oli 165,7 (162,5) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli 33,8 (29,9) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omistuksessa oli 39 889 (39 421) vuokra-asuntoa 30.6.2012. Rakenteilla oli 279 (705) vuokra-asuntoa ja vuoden 2012 aikana arvioidaan aloitettavan noin 400 asunnon rakennuttaminen.
  • Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit kauden aikana olivat 38,1 (49,9) miljoonaa euroa.
  • Käyttöaste oli 97,8 (98,1) ja vaihtuvuus 13,2 (13,5) prosenttia.
  • Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan edellisvuodesta.

Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3201
Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3260

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 (pdf 506 kt)

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.