Takaisin arkistosivulle
1.9.2011 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus tammi-kesäkuu 2011

VVO:lle valmistunut lähes 800 asuntoa katsauskauden aikana

  • VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2011 oli 162,5 miljoonaa euroa (166,8 miljoonaa euroa kesäkuussa 2010) ja liikevoitto oli 52,4 (50,5) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli 29,9 (26,9) miljoonaa euroa.
  • Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -22,5 (-23,5) miljoonaa euroa.
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 206,7 miljoonaa euroa (2 159,2 miljoonaa euroa kesäkuussa 2010).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 11,2 (11,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 5,2 (5,1) prosenttia.
  • Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kaudella keskimäärin 98,1 (97,9) prosenttia.
  • Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit kauden aikana olivat 49,9 (71,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 41,9 (59,5) miljoonaa euroa kohdistui uustuotantoon ja 8,0 (11,5) miljoonaa euroa aktivoituihin korjausmenoihin.

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.