Takaisin arkistosivulle
19.8.2009 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus tammi-kesäkuu 2009

VVO:n kannattavuuskehitys ennakoitu

  • VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1.- 30.6.2009 oli 164,2 (174,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 41,9 (47,2) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,3 (22,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (6,0) miljoonaa euroa. Tuloksen heikentymiseen vaikutti myyntivoittojen vähentymisen lisäksi vaihto-omaisuuden arvonalentuminen 2,6 (0,0) miljoonaa euroa.
  • Konsernin pääliiketoiminnon, asuntovuokrauksen kannattavuuskehitys oli katsauskaudella ennakoitu ja näkymät ovat hyvät. Käyttöaste oli 98,3 (98,8) prosenttia.
  • Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 164,5 miljoonaa euroa (2 078,0 miljoonaa euroa kesäkuussa 2008).
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 5,7 (10,9) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 4,4 (5,4) prosenttia.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 35,4 (63,4) miljoonaa euroa.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Taloudelliset julkaisut löytyvät VVO:n internet-sivuilta osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.