Takaisin arkistosivulle
7.5.2008 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosi­katsaus 31.3.2008

Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto ajalla 1.1 – 31.3.2008 oli 85,8 miljoonaa euroa (87,4 miljoonaa euroa vuonna 2007). Liikevaihdosta 74,5 (71,1) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 23,9 (26,0) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 1,6 (2,9) prosenttia muusta toiminnasta. Vuokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen oli 3,5 prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli 25,9 (24,1) miljoonaa euroa eli 30,2 (27,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,2 (12,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy myyntivoittoja asuntokannan realisointitoiminnasta 5,5 (1,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen tuloksen pienentyminen johtuu omistusasuntojen alkuvuoden myynnin painottumisesta pieniin asuntoihin edellisvuoteen verrattuna.

Lue osavuosikatsaus

Muut talousjulkaisut löytyvät osoitteesta http://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.