Takaisin arkistosivulle
3.11.2016 | Pörssitiedotteet

VVO-Yhtymä Oyj: VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

03.11.2016
TALOUS
Pörssitiedotteet

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

VVO-YHTYMÄ OYJ
PÖRSSITIEDOTE
3.11.2016 KLO 13.00

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSTA 2016

 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 609,4 (159,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 228,4 (57,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,1 (3,9) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 (7,7) prosenttia.
 • Konsernin liikevaihto oli 266,8 (276,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 154,4 (167,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 68,6 (52,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -20,3 (1,4) miljoonaa euroa. Luovutustappio pienenee ARAn katsauskauden jälkeen tekemän päätöksen seurauksena. 8 571 asunnon myynnin viivästymisen takia toteutuneet nettotuotot ja luovutustappiot ovat noin 14,7 miljoonan euroa ennakoitua suuremmat. Kaupan viivästymisellä ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta konsernin liikevoittoon. Konsernin hyvä tulos perustuu käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
 • Nettovuokratuotto oli 172,4 (170,5) miljoonaa euroa, joka on 64,6 (61,7) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa kasvattivat valmistunut uudistuotanto, ostot, lisääntyneet vuokratuotot sekä ylläpito- ja korjauskulujen hallinta. Myynnit vaikuttivat nettovuokratuottoon alentavasti.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 97,2 (97,5) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 415 (1 199) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 34 926 (40 899) vuokra-asuntoa 30.9.2016.
 • Yhtiö täsmentää näkymiään investointien osalta.

YHTEENVETO HEINÄ-SYYSKUUSTA 2016

 • Liikevaihto oli 84,6 (93,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntokannan myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 49,0 (42,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 12,4 (5,3) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 55,9 (57,3) miljoonaa euroa, joka on 66,1 (61,5) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntokannan myynnit.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli kaudella 97,8 (97,8) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 519,5 (44,2) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JANI NIEMINEN

Yhtiö on noin viiden vuoden aikana investoinut markkinaehtoiseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2016 investointimme suomalaiseen vuokra-asumiseen ovat noin 650 miljoonaa euroa ja rakenteilla oli katsauskauden lopussa 1 415 uutta vuokra-asuntoa, joista Helsingin seudulla 1 233. Haluamme vastata erityisesti Helsingin seudun vuokra-asuntokysyntään ja helpottaa työn perässä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa. Torjumme harmaata taloutta aktiivisesti ja enemmän kuin laki vaatii. VVO-konsernin osuus koko vuokra-asuntomarkkinasta on noin 4,4 prosenttia.

VVO-yhtymä Oyj laski liikkeeseen uuden 200 miljoonan euron vakuudellisen joukko-velkakirjalainan katsauskauden jälkeen 17.10.2016. Transaktio kiinnosti laajasti sijoittajia Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, ja se ylimerkittiin selvästi. Yli 40 sijoittajaa merkitsi joukkovelkakirjalainaa. Joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin 21.10.2016. Yhtiön tavoitteena on rahoituslähteiden monipuolistaminen kasvun rahoittamiseksi.

Asuntosijoitusyhtiönä vuosittainen investointitavoitteemme on 1 000 vuokra-asuntoa. Tämä tavoite on saavutettavissa, mutta vuokra-asuntomäärän kasvattamista helpottaisi merkittävästi riittävä heti rakentamiskelpoisen tonttimaan tarjonta kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudun asuntotilanteeseen ja vuokrien markkinahintaan voidaan vaikuttaa rakentamiskelpoisen tonttimaan lisäämisellä ja tarjonnan kasvattamisella.

Kuluvan vuoden aikana olemme luopuneet pitkien rajoitusten ARA-kohteista ja keskittyneet markkinaehtoiseen toimintaan. Markkinaehtoisessa toiminnassa pystymme laajasti kehittämään toimintaamme ja tekemään palvelumuotoilua. Tavoitteenamme on luoda vuokra-asumiseen lisää tarjontaa ja uusia palveluratkaisuja helpottamaan vuokra-asuntojen saamista ja niissä asumista. Vuokraustoiminnassa olemme noudattaneet asiakkaalle helppoa kokonaisvuokraa ilman erillisiä lisämaksuja. Lähes kaikki vuokramme sisältävät esimerkiksi laajakaistayhteydet ja vesimaksut. Noin vuoden toiminut, toimialaa mullistanut, palvelukanavamme verkossa Lumo kotinyt.fi on vakuuttanut asiakkaat: asuntovuokraamon kautta on tehty yli 760 vuokrasopimusta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

VVO-konserni 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto, M€ 84,6 93,1 266,8 276,3 370,9
Nettovuokratuotto, M€ 55,9 57,3 172,4 170,5 227,4
% liikevaihdosta 66,1 61,5 64,6 61,7 61,3
Tulos ennen veroja, M€ 49,0 42,9 154,4 167,3 224,7
Osakekohtainen tulos, € 5,27 4,86 16,80 18,09 24,23
Osakekohtainen omapääoma, € 233,93 228,57 234,85
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 9,6 10,9 10,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 7,0 7,7 7,6
Loan to Value, % 47,7 47,9 42,8
Omavaraisuusaste, % 39,5 41,2 41,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,8 97,8 97,2 97,5 97,6
Bruttoinvestoinnit, M€ 519,5 44,2 609,4 159,2 235,0
Sijoituskiinteistöt, M€ 4 127,5 3 907,9 3 999,2
Korollinen vieraspääoma, M€ 1 984,8 1 888,4 1 494,6
Henkilöstö kauden lopussa 290 363 356

VVO-KONSERNIN NÄKYMÄT

VVO-konserni täsmentää näkymiään investointien osalta vuodelle 2016.

VVO-konserni arvioi, että nettovuokratuotot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Investointien ennakoidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa (aiempi yli 600 miljoonaa euroa). Näkymissä on otettu huomioon 8 571 asunnon myynnin ja 2 274 asunnon oston vaikutukset, arvio loppuvuoden vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä. Vuoden 2016 aikana VVO-konsernin taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuokra-asuntojen kysynnän jatkuessa vakaana. Arvio perustuu voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ja kasvukeskusten vakaaseen kysyntään.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3255

VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun vuoteen 2021 mennessä rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. www.vvokonserni.fiVVO-yhtymä Oyj osavuosikatsaus 1.1 – 30.9.2016