Takaisin arkistosivulle
15.3.2005 | Uutiset

VVO vahvisti asemaansa asuntomarkkinoilla

VVO jatkoi vakaata tuloskehitystään myös vuonna 2004. Paikallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva strategia vauhditti hyvää taloudellista tulosta.

Toimitusjohtaja Olli Salakan mukaan VVO:n tuloksessa korostuvat asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus, jotka molemmat ovat alan parhaimmistoa.

– Asuntojen käyttöaste oli korkea, 97,8 prosenttia ja asukasvaihtuvuus 25,1 prosenttia. Luvut osoittavat meidän menestyneen haastavassa markkinatilanteessa hyvin. Lisäksi tuore asukastutkimus osoittaa VVO:n asiakastyytyväisyyden olevan hyvän.

– Asuntoasioissaan asiakkaat arvostavat paikallista osaamista ja hyvää asiakaspalvelua, jotka molemmat ovat olleet kehityskohteitamme viimeisen kahden vuoden aikana. Olemme vahvistaneet paikallista asemaamme panostamalla entistä enemmän 13 paikkakunnalla toimiviin VVO-kotikeskuksiin ja niiden palveluun, sanoo toimitusjohtaja Olli Salakka, joka on vastannut VVO:n operatiivisesta toiminnasta viime toukokuusta lähtien.

– Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myös toimintamme kustannus-tehokkuuteen. Aiemmin yhtiöitettynä toiminut VVO:n paikallinen isännöintitoiminta siirrettiin osaksi konsernin kiinteistöliiketoimintaa. Tämä antoi mahdollisuuden keskittyä VVO:n omien asiakkuuksien ja kiinteistöjen hoitoon. Osin näistä syistä kiinteistöjen kunnossapidon kustannustehokkuus parantui jo viime vuonna, Olli Salakka jatkaa.

Vakaa tuloskehitys jatkui

VVO-konsernin liikevaihto oli 325,0 (264,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 60,4 miljoonaa euroa (22,8 %). Vuokratuotot kasvoivat 8,6 prosenttia edellisestä vuodesta. 17,2 miljoonaa euroa tuli omistusasuntotuotannon osakemyynnin kasvusta. Lyhyellä korkotuella tuotettujen omaksi lunastettavien osaomistuskohteiden myynneistä tuli 29,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihdosta 77,7 (78,3) prosenttia tuli kiinteistöomistuksesta, 19,2 (16,2) prosenttia rakennuttamisesta ja 3,1 (5,5) prosenttia muusta toiminnasta.

Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 33,5 (30,1) miljoonaa euroa. Tuloksen kasvuun vaikutti se, että kiinteistöjen hoitokulut ja muut toimintakulut kasvoivat tuottoja hitaammin. Toisena tekijänä tuloksen kasvuun vaikutti lisääntynyt omistusasuntotuotanto.

Konsernitaseen loppusumma oli 1 718,3 (1 632,8) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 5,2 prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 1 348 (1 288) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä mukaan lukien 48,6 miljoonan euron pääomalainat oli 257,3 (236,5) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 12,61 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli pääomalainat huomioon ottaen 15,91 (15,51) prosenttia ja ilman niitä 13,08 (12,60) prosenttia. Emoyhtiön omavaraisuusaste oli vastaavasti 42,83 (39,78) prosenttia ja ilman pääomalainaa 29,08 (26,5) prosenttia.

VVO-yhtymän hallitus esittää, että osinkoa jaetaan A-osakkeelle 0,95 euroa osakkeelta, joka on 21,1 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkoa jaetaan yhteensä 5,7 miljoonaa euroa.

Asuntokanta kasvoi suunnitellusti

Vuoden 2004 aikana yritykselle valmistui 430 uutta vuokra-asuntoa, joista 271 oli pitkäaikaisia korkotukilainoitettuja ja 159 vapaarahoitteisia asuntoja. Viime vuonna aloitettiin yhteensä 297 asunnon rakennuttaminen. Ostettuja asuntoja oli 1 177, joista arava-asuntoja oli 301, jatkorajoituksilla 520 ja vapaarahoitteisia 356 asuntoa.

Asuntoja ostettiin muun muassa Kesko Oyj:ltä ja Masa-Yards Oy:ltä. Asuntokanta vuoden lopussa oli yhteensä 37 472 asuntoa. Ilman rajoituksia niistä oli vuokrattavissa
5 297 asuntoa. Lähes puolet asunnoista on Helsingin seudulla ja 40 prosenttia muissa kasvukeskuksissa.

Näkymät vuodelle 2005

VVO-konsernin suotuisan tuloskehityksen uskotaan jatkuvan edelleen vuonna 2005. VVO:n asuntokanta kasvaa edelleen pääosin vanhoja asuntoja ostamalla. Muun muassa tammikuussa Tapiolalta ostettiin lähes 800 asuntoa. Investoinnit suunnataan kasvupaikkakunnille ja luopumisstrategian mukaisesti kiinteistöjä myydään muuttotappioalueilla.

Kustannustehokkuutta parannetaan edelleen uudella organisaatio- ja toimintamallilla. Asuntojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana kasvupaikkakunnilla. Vuonna 2005 konsernin uustuotanto ja ulkopuolisen rakennuttamisen volyymi pysyvät ennallaan. Asuntomyynnin ja omistusasuntotuotannon aloitusten uskotaan hieman lisääntyvän edellisvuodesta.

Liite: Avainluvut viideltä vuodelta sekä asuntokannan jakauma (pdf, 69 kt)

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Olli Salakka, toimitusjohtaja,
puh. 020 508 3774 tai gsm 0400 421 187
Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja,
puh. 020 508 3260 tai gsm 0400 416 728

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.