Takaisin arkistosivulle
16.2.2009 | Uutiset

VVO tiukentaa kiinteistöjensä energiansäästö­tavoitteita

VVO saavutti reilusti välitavoitteet, joihin se on sitoutunut Asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksessa (AESS). Vuosi 2008 oli AESS-sopimuksen välietappi. Yhtiö on päättänyt kiristää energiatehokkuustavoitteitaan tuleville vuosille. Lämmön, veden ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksia aiotaan laskea reilun prosentin vuosivauhtia vuoteen 2008 nähden seuraavan viiden vuoden aikana.

Kiinteistöpäällikkö Kimmo Rintala pitää uutta tavoitetasoa haastavana, mutta mahdollisena. – Meillä on osaava ja motivoitunut alueorganisaatio, jonka parhaat käytännöt voidaan hyödyntää koko laajassa kiinteistökannassa, Rintala sanoo. – AESS-sopimuksen alkuperäiset tavoitteet vaikuttivat aikanaan erittäin korkeilta. VVO:ssa energianhallinta oli ollut vakiintunut osa pitkäjänteistä kiinteistönpitoa jo vuosikymmeniä, ja pidimme silloista lähtötasoa jo melko hyvänä. Teknologian kehittyminen tuo kuitenkin jatkuvasti uusia mahdollisuuksia talotekniikan lisäksi myös kiinteistöjen ylläpitoprosessin tehostamiseen.

Vuosiksi 2002-2012 solmitulla AESS-sopimuksella toteutetaan kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, joka puolestaan kytkeytyy kansainvälisiin ympäristöpoliittisiin sitoumuksiin. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella on oleellinen merkitys Suomen päästötavoitteiden saavuttamiselle. Kustannustietoisella kiinteistönpidolla edistetään näin myös laajempia energiapoliittisia tavoitteita.

Päästöjä minimoidaan myös käytettävän energiamuodon valinnalla. VVO:n kiinteistöt lämmitetään pääsääntöisesti tehokkaalla kaukolämmöllä ja kiinteistösähkönä käytetään CO2-vapailla tuotantotavoilla tuotettua energiaa. VVO siirtyi vihreän sähkön käyttöön jo vuonna 1998.

Lisätietoja:
Kiinteistöpäällikkö Kimmo Rintala, puh. 020 508 3520

VVO:n energiansäästötavoitteiden toteutuminen 2008

VVO:n liittyessä Asuinkiinteistöjen Energiansäästösopimukseen (AESS) vuonna 2002 yhtiö sitoutui AESS:n energiansäästötavoitteisiin. Vuosi 2008 oli tavoitteiden välietappi. Alla on esitetty energiankulutuksen kehitys viime vuosina verrattuna AESS-tavoitteisiin.

090213_AESS_lämpö_s.gif

090213_AESS_vesi_s.gif

090213_AESS_sähkö_s.gif
Vuonna 2002 asetetut tavoitteet on siis tähän mennessä saavutettu ja veden kulutuksen osalta vuodelle 2012 asetettu tavoite jopa alitettu. Myös lämmössä ollaan jo lähellä vuoden 2012 tavoitetta.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.