Takaisin arkistosivulle
9.6.2009 | Uutiset

VVO täytti AESS-energiansäästö­sopimuksen välietapin vaatimukset

VVO on sitoutunut allekirjoittamassaan AESS-sopimuksessa vähentämään vuosien 2002-2012 välillä kiinteistöjensä lämmitysenergian (10 %), veden (20 %) ja kiinteistösähkön (8 %) kulutusta vuoden 1998 tasoon verrattuna. Välietapiksi asetetussa vuoden 2009 tarkastusmittauksissa ilmenee, että asetetuissa tavoitteissa on pysytty.

Sopimuksella toteutetaan kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa, joka kytkeytyy kansainvälisiin ympäristöpoliittisiin sitoumuksiin. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella on oleellinen merkitys Suomen päästötavoitteiden saavuttamiselle. Kustannustietoisella kiinteistönpidolla edistetään näin myös laajempia energiapoliittisia tavoitteita.

AESS-kiertuella selvitettiin jokaisen VVO:n kiinteistön energiakunto

Yhtiön sisäinen AESS 2009-kiertue alkoi Helmikuun alussa Turun VVO-kotikeskuksesta ja viimeiset rutistukset suoritettiin Helsingin kotikeskuksessa toukokuun viimeisellä viikolla. Kiertue kiersi kaikki Suomen 13 VVO-kotikeskusta Helsingistä Rovaniemelle ja Turusta Lappeenrantaan.

– AESS-kiertueella päivitettiin jokaisen VVO:n isännöitsijän kanssa kiinteistökohtaisesti tehdyt energiankäytön tehostamissuunnitelmat. Työvälineinä olivat; alun perin vuonna 2006 luodut tehostamissuunnitelmat, kulutusseuranta-, energiakatselmus-, ja lämmöntarkkailuraportit, korjausten PTS-suunnitelmat sekä isännöitsijän kiinteistökohtainen tuntemus ja osaaminen, kertoo energiainsinööri Pasi Kujansuu.

Kujansuun mukaan kierros osoitti, että VVO:n kaudelle 2009-2013 määrittelemät energiansäästötavoitteet ovat saavutettavissa kiinteistöjen säätötoimenpitein sekä lyhyen takaisinmaksuajan investoinneilla. Lisäksi näistä tavoitteista on mahdollista kehittää edelleen energiataloutta järkevästi, mutta se tulee vaatimaan suurempia investointeja.

– Monessa kiinteistössä tämä tarkoittaa peruskorjaamisen tasoisia hankkeita. Näissä korjauksissa on tällöin kuitenkin huomioitava erityisesti kehittyneiden energiaa säästävien taloteknisten järjestelmien ja laitteiden hyödyntäminen. Taloteknisten järjestelmien merkitys kiinteistön elinkaarikustannuksissa on merkittävä, jolla voidaan todella saada säästöjä aikaiseksi, jatkaa Kujansuu.

Kiinteistökannan laajuus energiankäytössä asettaa omat haasteensa työlle. VVO:n kiinteistöistä yli 95 % lämmitetään kaukolämpöenergialla ja vesikiertoisella patterilämmityksellä. Öljy- ja maakaasulämmitteisiä kiinteistöjä on koko maassa enää reilut kymmenen. Rivitaloissa löytynee muutama suorasähkölämmitteinen kiinteistö.

Kiinteistökannan erikoisuudet ovat suorasähkölämmitteiset kerrostalot Kirkkonummella, aurinkoenergiavaraajin varustetut kerrostalot Helsingissä ja Porvoossa sekä poistoilmalämpöpumpulla varustettu kerrostalo Espoossa. Uusimpina tulokkaina ovat rakennusvaiheessa olevat MERA-matalaenergiakonseptin kohteet Helsingissä ja Espoossa.

Oikea asenne avainasemassa energiatyössä

Kujansuu kertoo, että energiansäästäminen on pitkälti talotekniikan ja oman kiinteistökannan tuntemista. Olennaista on kuitenkin myös osaavan ja innostuneen henkilökunnan löytäminen.

Ne kotikeskukset joissa on ollut osaavaa resurssia hoitamassa energianhallinta-asioita, erottuvat kulutuslukemissa ja käytännön osaamisessa edukseen muista selkeästi. Asenne ja kiinnostus energianhallinta-asioihin heijastuvat tuloksiin. Ilahduttavaa onkin, että ajan henki ja VVO:n panos näkyy henkilöstön positiivisuutena AESS:in asettamiin tavoitteisiin.

Tulevaisuudessa henkilöstön osaamista kiinteistöjen säätöarvojen ja kiinteistönhoidon hallinnassa tuetaan työn alla olevan kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän avulla.
Lisätietoja:
Pasi Kujansuu, puh. 020 508 4422
projektipäällikkö

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.