Takaisin arkistosivulle
20.3.2012 | Uutiset

VVO: Tasausjärjestelmä tarpeellinen

Tasausjärjestelmä kohtelee asukkaita, yhtiöitä ja kiinteistöjä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. VVO pitää järjestelmää tarpeellisena.

VVO on Suomen suurin yksityinen valtakunnallinen vuokra-asuntoyritys omistaen lähes 40 000 vuokra-asuntoa 45 paikkakunnalla. Asunnoista noin puolet on vapaarahoitteisia ja puolet valtion tukemia.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon vuokranmäärityksen perustana on omakustannusperiaate. Asuinhuoneistoista kerätään vuokrina tuottoja, joilla katetaan aravalaissa ja uudessa korkotukilaissa hyväksytyt menot. Saman omistajan valtion tukemien vuokratalojen vuokria suositellaan ympäristöministeriön ja ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ohjeen mukaan tasattavaksi. Omistajayhteisöjä kannustetaan tarvittaviin järjestelyihin tasauksen mahdollistamiseksi. Tasausryhmän sisällä vuokrat määritellään vastaamaan mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa ja vuokrat ovat keskenään sekä talokohtaisesti että valtakunnallisesti oikeudenmukaisessa suhteessa. Omakustannusperusteisuutta tarkastellaan kokonaisuutena; tasausryhmän tulot vastaavat menoja.

Tasausta on tarkoituksenmukaista käyttää suhdannevaihteluissa ja suunnitelmallisessa korjaustoiminnassa tasaamaan uudistuotannon rakentamiskustannuksia. Yksittäisen kohteen kustannuksiin vaikuttaa myös lainojen takapainotteinen lyhennysaikataulu.

VVO:n tekemät laskelmat vuosilta 2009-2011 osoittavat, että tuottojen ja kustannusten alueelliset keskiarvot tasausryhmässä jakautuvat oikeudenmukaisesti. Nettohyötyjinä ovat olleet muun muassa Porvoo (2,41 e/asm2), Oulu 1,07 e/asm2), Lahti (0,41 e/asm2) ja Hyvinkää (0,92 e/asm2). Tulevien vuosien isoja perusparannuskohteita löytyy esimerkiksi Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta, jolloin nämä kaupungit ovat vastaavasti nettohyötyjiä.

Yksittäisen vuoden tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa tasausjärjestelmästä. Nettohyötyjät ja -antajat vaihtelevat vuosittain sen mukaan mihin korjaukset kohdistuvat.

Esimerkiksi VVO Asunnot Oy:n ”normitalo” on 1983 valmistunut 40-asuntoinen kerrostalo pääkaupunkiseudulla. Tähän kiinteistöön joudutaan tekemään 35-50 vuoden iässä peruskorjauksia, joiden kustannukset ovat noin 1 500 – 1 600 e/m² eli noin 3,5 miljoonaa euroa. Tällaisen remontin osuessa nettomaksajapaikkakunnalle, siitä tulee yhdellä remontilla nettosaaja.
VVO:n asukkaista muodostuva asukashallitus pitää tiedotteessaan tasausjärjestelmää oikeudenmukaisena kaikkien asukkaiden kannalta.

Lisätietoja,

VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja
puh. 020 508 3201 tai 050 373 4847

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.