Takaisin arkistosivulle
23.6.2010 | Uutiset

VVO tarkisti strategiaansa

Visiovuosi on 2020. Halusimme tarkastella mahdollisimman erilaisia näkökantoja osin hitaastikin muuttuvassa kiinteistömaailmassa. Johtoryhmän lisäksi Visio 2020-projektiin osallistui 20 vvolaista projektiryhmän ja workshoppien kautta. Uutena menetelmänä käytimme skenaariomenetelmää toimintaympäristön tulevaisuudenkuvien hahmottamisessa. Talon ulkopuolelta haastateltiin 16 sidosryhmien edustajaa näkemyksiemme laajentamiseksi.

Muodostimme neljä vaihtoehtoista skenaariota toimintaympäristöstämme vuonna 2020 ja teimme varautumissuunnitelmia näille vaihtoehtoisille tulevaisuuksille. Eri skenaarioihin varautumalla pyrimme hallitsemaan myös tällä hetkellä epätodennäköisiltä näyttäviä tilanteita ja yritystoiminnan riskejä. Nähtävissä olevat trendinomaiset kehityssuunnat ovat kuitenkin keskeisiä strategiavalintojen lähtökohtia.

Missio ja arvot

”Luomme turvallista ja parempaa vuokra-asumista” on VVO:n missio. Siihen sisältyy tärkeitä viestejä: olemme vuokra-asumiseen keskittyvä yritys. Olemme asiakkaan kannalta turvallinen, luotettava toimija moneen pienempään vuokranantajaan verrattuna. Haluamme tarjota keskeisille asiakasryhmillemme aiempaa parempaa asumista. Tämä edellyttää luovuutta ja määrätietoista kehittämistä, johon pienemmät toimijat eivät pysty.

Säilytimme arvot entisinä (luotettavuus, asiakastyytyväisyys, tuloksellisuus, innovatiivisuus), koska ne sopivat missioomme eivätkä voi muuttua vuosittain.

VVO:n perusstrategia

VVO:n perusstrategiana on ollut jo pitkään asiakkuuslähtöisyys. Olemme hakeneet kilpailuetua asiakkaan mutkattomasta kohtaamisesta.

Uusi strategialinjaus edellyttää asiakkuuslähtöisyyden lisäksi myös kustannustehokkuutta. Hoidamme asiakaspalvelun omalla henkilökunnalla poiketen monista kilpailijoistamme ja panostamme tehokkuuden lisäksi myös asiakaspalveluun.

Visio 2020

Visiomme vuodelle 2020 on: ”Olemme halutuin ja tehokkain vuokranantaja”. Tämä pitää sisällään molemmat perusstrategiat: tehokkuuden ja asiakaspalvelun. Olemme sekä ulkoisessa että sisäisessä tehokkuudessa toimialan ykkönen. Ulkoisella tehokkuudella tarkoitetaan kykyämme täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset ja sisäisellä tehokkuudella kykyämme tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja sujuvasti.

Strategialinjauksista vuodelle 2015 voit lukea lisää vvo.fi-sivuilta.
Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Urpo Piilo, puh. 020 508 3301

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.