Takaisin arkistosivulle
6.5.2009 | Uutiset

VVO tarkisti strategiaansa ja uudisti organisaationsa

VVO keskittyy ydinliiketoimintaansa eli asuntojen vuokraukseen. Ulkopuolisille tarjottavista rakennuttajapalveluista ja omistusasuntotuotannosta luovutaan. Samalla VVO:n toiminnallinen organisaatio muuttuu prosessilähtöiseksi ja asiakasläheisen perusstrategian mukaiseksi.

Toimitusjohtaja Olli Salakka vastaa kokonaisuuden lisäksi suoraan liiketoiminnan kannattavuudesta.

Asiakkuuksien hallintaa johtaa asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki Hän vastaa liikevaihdon toteutumisesta sekä asuntovuokrauksen operatiivisesta tehokkuudesta. Lisäksi hänen vastuullaan ovat VVO-kotikeskukset.

Investointien ja kiinteistöjen hallintaa johtaa kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen. Hän vastaa kiinteistöomaisuuden arvon kehityksestä ja kustannustehokkuudesta. Hänen vastuulleen tulevat mm. investoinnit, alue- ja hankekehitys, rakennuttaminen sekä korjausten, huollon, hankintojen sekä tekniikan ohjaus.

Talousjohtaja Raimo Vehkaluoto vastaa rahoituksesta ja talouslukujen ennustamisen luotettavuudesta ja raportoinnin kehittämisestä. Varatoimitusjohtaja Urpo Piilo vastaa strategiasuunnittelusta ja kehittämistoiminnasta sekä liiketoiminnan tukipalveluista.

Edellä mainitut henkilöt muodostavat VVO:n johtoryhmän. Johtoryhmän sihteerinä jatkaa lakiasiainjohtaja Tiina Heinonen ja kokouksiin osallistuu myös business controller Jouni Heikkinen.

VVO Rakennuttaja Oy:n erillistä liiketoimintaa ajetaan hallitusti alas. Yhtiön toimitusjohtajana toimii oman toimensa ohella alue- ja hankekehityksestä vastaava Jari Mäkimattila.

Uusi organisaatio astui voimaan 6.5.2009.
Lisätietoja: Olli Salakka, p. 020 508 3774

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.