Takaisin arkistosivulle
24.6.2013 | Uutiset

VVO on kehittänyt asunto-omaisuuttaan pitkäjänteisesti

Vuonna 2003 VVO:lla oli noin 38 000 asuntoa 74 paikkakunnalla. Tällä hetkellä VVO:lla on noin 40 000 asuntoa 44 paikkakunnalla. Kymmenen vuotta sitten tehty asunto-omaisuuden kehittämissuunnitelma on toteutunut erinomaisesti ja omaisuus alkaa olla nyt siellä, missä sen halutaankin olevan.

Historiansa aikana VVO:n omistuksessa on ollut yli 60 000 asuntoa ja nyt sen omaisuudeksi on suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämistoiminnan kautta valikoitunut niistä 40 000 parasta asuntoa. VVO:n asunto-omaisuuden käypä arvo määriteltiin keväällä 2013 ensimmäisen kerran. Konservatiiviseksi luonnehdittu arvio päätyi 3,1 miljardiin euroon. Arviossa on huomioitu siihen kohdistuvat asuntolainsäädännön rajoitukset.

Asunto-omaisuuden kehittämisen tavoitteena on VVO:lla ollut, että asunto-omaisuus vastaa mahdollisimman hyvin vuokra-asuntokysyntää, tarkasteltiinpa sitä sitten asuntojen makrosijainnin, mikrosijainnin, kunnon tai huoneistokoon näkökulmasta.

Uudistuotanto keskeisin tapa lisätä asuntokantaa

W750_2014-04-16T16-16_1740332286_30

Viime vuosina VVO on rakennuttanut uudistuotantoa kasvukeskuksiin: kohteiden sijainti ja liikenneyhteydet sekä alueelliset kehitysnäkymät ovat vuokralaisille tärkeitä valintakriteerejä. Tonttitarjonnan vähäisyys, kustannuksia nostavat asemakaavat ja rakentamisen korkea hinta suhteutettuna asunnontarvitsijoiden maksuhaluun ja maksukykyyn ovat vaikeuttaneet liiketoiminnallisesti kannattavien kohteiden rakennuttamista.

VVO:lla on tällä hetkellä rakenteilla yli 700 asuntoa ja tavoitteena on pitää aloitusten määrä samalla tasolla lähivuosina.

Kilpailu kiristynyt valmiiden asuntojen hankinnassa

VVO on historiansa aikana ostanut valmiista asuntokannasta yli 20 000 asuntoa. Nyt omistuksessa olevasta 40 000 asunnosta hieman vajaa puolet on hankittu valmiina ja hieman yli puolet on VVO:n itse rakennuttamia. Kilpailu ostettavista kohteista on kiristynyt oleellisesti, sillä potentiaalisia ostajia on moninkertainen määrä aikaisempaan verrattuna.

Realisoinnit kohdistuvat väestöltään väheneville paikkakunnille

VVO on realisoinut asuntoja sellaisilta paikkakunnilta, missä vuokra-asuntojen kysynnän on arvioitu pitkällä aikavälillä selvästi vähenevän. Kiinteistöt on myyty luotettaville ostajatahoille, jotka ovat pitäneet ne joko vuokrauskäytössä tai muuttaneet ne hallitusti omistusasunnoiksi. Asukkaita ei ole omistusasunnoiksi muuttamisen vuoksi irtisanottu, vaan myynnit ovat tapahtuneet siihen tahtiin kun asuntoja on asukasvaihtuvuuden vuoksi vapautunut. Realisointien volyymi pysyttelee lähivuodet noin 400 asunnon vuositasolla.

Tulevaisuudessa VVO jatkaa hallittua ja suunnitelmallista realisointitoimintaa. Yksittäisten paikkakuntien sijaan jatkossa kiinnitetään huomiota työssäkäyntialueisiin. Niissä ratkaisevassa asemassa on hyvät liikenneyhteydet, sillä töissä käydään yhä useammin eri paikkakunnalla kuin missä koti on.

Aktiivisella korjaustoiminnalla varmistetaan asuntojen haluttavuus

VVO:n asuntokannasta noin 13 000 asuntoa on rakennettu 1970 luvulla tai sitä ennen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että korjattavaa riittää. Vaihtoehtoisten korjausmenetelmien kehittäminen, korjauskohteiden keskinäinen priorisointi ja ylipäätään niukkojen resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat korjaustoiminnan keskiössä. Investointiluontoisten korjausten tarve kasvaa myös tulevaisuudessa ja panostus siihen on myös panostus korkeaan käyttöasteeseen ja kilpailukykyisiin ylläpitokuluihin. Keskimääräinen investointikorjausten määrä on vuosittain ollut noin 40 miljoonaa euroa.

Investointitoiminnan rahoittamiseksi VVO laski keväällä liikkeelle 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Se herätti sijoittajissa suurta mielenkiintoa ja ylimerkittiin yli puolitoistakertaisesti.

Lisätietoja: Eero Saastamoinen, kiinteistöjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3248

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.