Takaisin arkistosivulle
22.3.2013 | Uutiset

VVO on JHL:lle monella tapaa houkutteleva sijoituskohde

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) Jan Saarinen (45) asettuu luottavaisin mielin VVO:n hallituksen jäseneksi. Saarinen siirtyi talouspäälliköksi JHL:ään tammikuussa 2013 sijoitus- ja rahoitustoimintaan keskittyneestä Ajanta Oy:stä. Saarinen näkee VVO:n työnantajalleen JHL:lle monella tapaa merkityksellisenä yrityksenä.

W750_2014-04-16T16-16_1740335781_30

– VVO on iso ja vaikuttava toimija suomalaisessa vuokra-asuntomarkkinakentässä. Se on yritys, joka toimii yhteiskuntavastuullisesti huolehtien niin asukkaistaan kuin henkilökunnastakin. Meille omistajille VVO tarkoittaa vakaata osinkotuottoa. VVO on ollut JHL:lle hyvä sijoituskohde, Saarinen toteaa.

JHL omistaa VVO:sta runsaat kahdeksan prosenttia ja on VVO:n omistajista viidenneksi suurin heti Ilmarisen, Varman, Metallityöväenliiton ja Rakennusliiton jälkeen.

– Minulle VVO profiloituu vakavaraisena, hyvin hoidettuna ja taitavasti johdettuna kiinteistöalan toimija. Herkässä asuntomarkkinatilanteessa yritys on pystynyt tehostamaan toimintaansa ja notkeuttamaan strategiaa nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Kiinteistöalalla toimitaan isolla pääomalla, eikä virheisiin ole varaa, Saarinen jatkaa.

Saarinen toteaa, että maailmalla jo näkyvistä elintapojen ja asumistapojen muutoksista on tullut heijasteita Suomeen. Ihmiset tekevät erilaisia valintoja muun muassa siinä missä ja miten he haluavat asua, miten he liikkuvat ja millaista työtä he tulevat tekemään. Esimerkkinä Saarinen mainitsee kaupungistumisen ja asumisen hinnan. Asuntomarkkinaa on pystyttävä ennakoimaan tehokkaasti. Saarinen huomauttaa, että esimerkiksi VVO:n suunnittelemat autottoman talon -konseptilla rakennettavat uudiskohteet osoittavat VVO:lta ennakkoluulottomuutta ja kykyä vastata asumisen haasteisiin.

– VVO:lla on ratkottu kiinteistöalan ongelmia, joissa uusiin asuntoihin olisi investoitava ja vanhoja peruskorjattava. Samalla pitäisi vastata kohtuuhintaisuuden vaateeseen. Rakentamisen kustannukset ovat kuitenkin korkeat. Edullisia ratkaisuja on etsittävä eri tavoin. Kaupungistumisen jatkuessa on löydettävä uusia keinoja, joilla pystytään tarjoamaan erilaisia asuntoja korkean asuntokysynnän paikkakunnilla. Tämä vaatii myös kunnilta ja valtiolta toimenpiteitä. Tarvitaan yhteispeliä kaikkien tahojen kesken, Saarinen painottaa.

Saarinen toteaa, että paikka VVO:n hallituksessa on mielenkiintoinen ja haastava. JHL:n odotukset VVO:ta kohtaan eivät ole muuttuneet. Omistajuuden kautta JHL voi vaikuttaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon syntyyn. VVO nähdään suomalaisena vuokranantajana, jossa imago ja taloudelliset luvut ovat kohdallaan. Osaltaan niillä luodaan palveluita JHL:n 240 000 jäsenelle.

W750_2014-04-16T16-16_1740335921_30

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.