Takaisin arkistosivulle
11.10.2010 | Uutiset

VVO mukana Ihmisten johtamisen ja työhyvin­voinnin kehittämis­hankkeessa

VVO on lähtenyt mukaan Suomen Laatuyhdistys ry:n koordinoimaan hankkeeseen, jossa päämääränä on kehittää erityisesti ihmisten ja osaamisten johtamisen toimintamalleja ja käytäntöjä. Kehittämistyössä tukeudutaan Investors in People -standardiin. Hanke kestää noin vuoden, mutta kehittämistoimet jatkuvat hankevuoden jälkeenkin. VVO:n tavoitteena on IIP-sertifikaatin saaminen vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tunnustuksen saaminen ja menestyminen vuoden 2009 Laatupalkintokilpailussa innoitti osaltaan meidät mukaan IIP-kehittämishankkeeseen, sanoo henkilöstöpäällikkö Jari Riskilä. Kilpailusta saadussa palautteessa osoitettiin kehittämistarpeita, joihin nyt ollaan vastaamassa, hän jatkaa.

IIP:n alkukartoitus selvitti VVO:n henkilöstöjohtamisen ja osaamisen kehittämisen laadukkuutta verrattuna IIP-standardin vaatimuksiin. Alkukartoitus tehtiin haastattelemalla noin 15 % henkilöstöstä, kattavasti eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta sekä koko henkilöstölle suunnatun nettikyselyyn avulla.

Alkukartoituksessa esille nousseiden kehittämistarpeiden perusteella on käynnistetty kehittämisprojektien ja -toimenpiteiden esivalmistelu. Tavoitteena on löytää eri osa-alueilta mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä ja ottaa ne nopeasti käyttöön. Ensi kesänä tehtävässä loppukartoituksessa selvitetään, mitä tuloksia hankevuoden aikana syntyi.

VVO:n lisäksi kehittämishankkeessa on mukana neljä muuta organisaatiota. Tavoitteena on lisätä organisaatioiden kehittämisosaamista sekä verkottumista muiden IIP-mallia hyödyntävien organisaatioiden välillä. Tärkeätä on myös hyvien käytäntöjen, menetelmien ja onnistumisten levittäminen toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Investors in People (IIP) on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli, jonka tarkoitus on auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään. Kun organisaatio täyttää standardin vaatimukset, se voidaan sertifioida. Investors in People tarjoaa toimintamallin johdon ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön. Standardia sovelletaan yli 70 maassa.
Lisätietoja:
henkilöstöpäällikkö Jari Riskilä, puh. 020 508 3202

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.