Takaisin arkistosivulle
10.5.2010 | Uutiset

VVO mukana Helsingin Jätkäsaaren ekotehokkaan korttelin toteuttamisessa

Uusia malleja kestävään asumiseen

Helsingin Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelu on käynnistynyt: Sitra, SRV ja VVO solmivat huhtikuussa suunnittelusopimuksen englantilaisen ARUP -toimiston kanssa, joka voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun. Tavoitteena on energiatehokkaan korttelin toteuttaminen valmiiksi vuoden 2012 aikana. Kortteli yhdistää asuntoja, toimistoja ja liiketiloja. VVO vastaa korttelin vuokra-asuntotuotannosta.

Seuraavat puoli vuotta ovat hankkeen kehittämis- ja luonnossuunnitteluvaihetta. Suomalaiset konsultit ovat mukana korttelin konseptisuunnittelussa. Kehittämishankkeen osapuolet panostavat kukin uusien kestävien ratkaisujen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä suunnitteluun ja toteutukseen rakennusoikeuksiensa suhteessa. Tavoitteena on saada rakennuslupa siten, että rakentaminen käynnistyisi vuoden päästä ja kortteli olisi kokonaan valmis vuoden 2012 lopussa.

– Jätkäsaaren sijainti on erinomainen ja hanke tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa aivan Helsingin ydinkeskustan läheisyyteen – ja vieläpä meren tuntumaan – kustannustehokkaasti valtion tukemia vuokra-asuntoja, kertoo hankekehitysjohtaja Esa Kankainen VVO:sta.

– Low2No -kortteli sijaitsee alueen sisääntulon lähellä ja puiston laidalla. Yhteisiä toimintoja ja ratkaisuja haetaan koko korttelille. Ajattelun asteella on yhteinen keskusaukio liiketiloineen ja palveluineen sekä yhteisöllisyyttä tukevat kokoontumistilat. Vuokra-asuntoja VVO:lla on tarkoitus rakentaa kortteliin noin 60, sanoo Kankainen.

Miksi VVO on tässä kehityshankkeessa mukana?

– VVO on tehnyt pitkäjänteistä työtä olemassa olevan rakennuskannan sekä uudisrakentamisen energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Jätkäsaaren hanke on suora jatkumo tälle työlle ja pitää VVO:n jatkossakin tämän kehityksen eturintamassa. Jätkäsaari on kärkihanke rakentamisen ja kehittämisen suhteen koko Suomessa. On hienoa olla mukana tässä projektissa, toteaa Kankainen.

– Odotamme Jätkäsaaren suunnitteluprosessilta toteuttamiskelpoisia ja VVO:n tuleviinkin rakennushankkeisiin sovellettavia energiatehokkaita ratkaisuja. VVO:n suunnitelmissa on rakennuttaa jatkossa noin 600 asuntoa vuosittain. Ei ole samantekevää millaisia ratkaisuja niiden rakentamisessa tehdään. Tällä projektilla uskomme löytävämme kestäviä ja oikeita ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Euroopan parhaat voimat ovat tätä hanketta vetämässä, iloitsee kiinteistöjohtajaEero Saastamoinen VVO:sta.

Käyttäjät ratkaisevat loppukädessä

– Jätkäsaaressa kestävän kehityksen teemoja lähestytään kokonaisvaltaisesti. Vähähiilisten ratkaisujen ohella käyttäjälähtöisyys on nostettu keskeiseksi suunnittelua ohjaavaksi näkökulmaksi. Kansainvälisessä konsulttitiimissä on mukana käyttäjäkokemuksen suunnitteluun erikoistuneita huippuluokan asiantuntijoita. Tämän osaamisen yhdistäminen VVO:n vahvoihin perinteisiin asukasyhteistyöstä ja ympäristötietoisesta asumisesta tuottaa varmasti todella kiinnostavia ja toimivia uusia ekotehokkaan arjen ja asumisen malleja, sanoo tutkimuspäällikkö Niina Savolainen.

Sitra haluaa tuoreita malleja kestävään asumiseen

Sitran haluaa rakentaa Suomesta kestävän yhteiskunnan kansainvälistä esikuvaa, edistää kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimia muutosten mahdollistajana.

– Valitsimme Energiaohjelman keskeiseksi strategiaksi käytännönläheisten ja konkreettisten hankkeiden toteuttamisen energiatehokkuuden ja kestävän rakentamisen vauhdittamiseksi. Suomi tarvitsee nyt hyviä esimerkkejä ja rohkeutta tavoitella edelläkävijyyttä päästöjen vähentämiseksi rakennetussa ympäristössä. Jätkäsaaren Low2No-kortteli on erittäin mittava haaste Sitralle ja sen kumppaneille. Toivomme, että tämä kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita ja investoijia seuraamaan esimerkkiä ja tavoittelemaan vielä mittavampia saavutuksia uudisrakentamisessa sekä kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, rohkaisee ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitrasta.

Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelukilpailusta on valmistunut suomenkielinen kooste. Sen voi ladata Sitran verkkosivuilta www.sitra.fi kohdasta ”Julkaisut”.

Lisätietoja:
Kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, puh.020508 3248
Hankekehitysjohtaja Esa Kankainen, puh. 020508 3604
Tutkimuspäällikkö Niina Savolainen, puh. 020508 3222

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.