Takaisin arkistosivulle
16.12.2009 | Uutiset

VVO mukaan kiinteistöalan uuteen energia­tehokkuus­sopimukseen

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus allekirjoitettiin 10.12.2009, minkä tarkoituksena on vähentää rakennusten energian kulutusta ja päästöjä. Puitesopimuksen allekirjoittivat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Vuoden 2010 alusta astuu voimaan myös vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma, johon VVO:n lisäksi sitoutuu ensivaiheessa kahdeksan muuta toimijaa.

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa VVO sitoutuu parantamaan seitsemällä prosentilla energiatehokkuutta vuosina 2010-2016. Tavoite koskee ennen vuotta 2010 rakennettuja taloja. Energiatehokkuussopimuksessa asetettu säästötavoite on hyvin linjassa VVO:n omien tämän vuoden alussa asetettujen VVO-kotikeskuskohtaisten tavoitteiden kanssa.

Tekniikka- ja hankintayksikön yksikönjohtaja Kimmo Rintalan mukaan VVO tiedostaa oman ympäristövastuunsa ja haluaa jatkaa pitkäkestoista työtä energiasäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Aiemmin VVO on sitoutunut vähentämään vuoteen 2012 mennessä Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen AESS:in puitteissa kiinteistöjensä lämmitysenergiasta (10 %), veden (20 %) ja kiinteistösähkön (8 %) kulutusta vuoden 1998 tasoon verrattuna. Nämä tavoitteet on ylitetty lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta jo vuoden 2009 loppuun mennessä.

Rintala toteaa, että nyt asetetut tavoitteet ovat haastavat, mutta ne pystytään saavuttamaan panostamalla kiinteistöjen energiatehokkaaseen käyttöön. VVO:lla tullaankin kiinnittämään erityistä huomiota kiinteistöjen säätöihin. Lisäksi VVO jatkaa energiatehokkaiden vesikalusteiden asennuksia, koska veden kulutuksen pienentäminen on tehokas tapa pienentää energian kulutusta. Myös korjaustoiminnassa energiatehokkuuteen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Kiinteistöjen hoitokuluista merkittävä osa menee energiaan. Energian hinta tulee todennäköisesti nousemaan tulevina vuosina yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Näin ollen on oleellista kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen, jotta vuokrien kehittyminen pysyy maltillisena myös tulevina vuosina.

Lisätietoja:

Kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen
puh. 020 508 3248

Yksikönjohtaja Kimmo Rintala
puh. 020 508 3520

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.