Takaisin arkistosivulle
8.12.2015 | Uutiset

VVO-konserni pilotoi Enevon jätesäiliöantureita Helsingin Lumo-kohteissa

IoT:n avulla kohti tarpeenmukaista jätehuoltoa.

Enevo_installation_tiedote.jpg

Marraskuun lopussa neljään VVO-konsernin Helsingin Lumo-kohteeseen asennettiin Enevo Oy:n jätesäiliöiden täyttymistä seuraavat anturit. Niiden tavoitteena on lisätä jätehuollon läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista seurattavuutta sekä mahdollistaa tarpeenmukaista jätesäiliöiden tyhjennystä tule-vaisuudessa. Enevo valmistaa, myy ja markkinoi ratkaisua, joka kerää ja analysoi tietoa jäteastiois-ta sensoreiden avulla mahdollistaen kustannustehokkaan jätteenkeräyksen.

Laite välittää tiedot jäteastian tilanteesta 3G-verkon kautta pilvipalveluun. VVO:lla tavoitteena on valjastaa IoT tarpeenmukaiseen jätehuoltoon ensimmäisten joukossa.

– Selkokielellä on kyse taloyhtiöiden roskiksiin asennettavasta sensorista, joka mittaa ja raportoi roskiksen täyttymistä ja tyhjennystä. Täyttöastetta voi tarkastella netistä käyttöliittymän kautta. Uusi pilvipalvelu auttaa jätehuollon laadukkuuteen tähtäävässä asumispalveluiden kehityksessä, mikä on VVO-konsernille strateginen tavoite. Haluamme olla etulinjassa edistämässä tarpeenmukaista jätehuoltoa, VVO-yhtymän ympäristö- ja energia-asiantuntija Ayla Dincay sanoo.

Ympäristö kiittää, kun jäteauto ajaa vain tarpeen mukaan

Enevon anturin tuottama tieto auttaa optimoimaan jäteautojen kulkureitit ja astioiden tyhjennysai-kataulut reaaliaikaisesti. Palvelu tuottaa informaatiota, raportteja ja tilastoja mm. siitä, milloin säiliöt on tyhjennetty ja mikä materiaalin paino on tyhjennyshetkellä. Lisäksi se hälyttää, mikäli on osatyh-jennyksiä, lämpötilan muutoksia tai ylitäyttymisiä.

VVO:lle yksi tärkein kriteeri pilottiin lähtemisessä on jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyden parantami-nen sekä tarpeen mukainen jäteastioiden tyhjennys.

– On tärkeää, että osaamme jatkossa arvioida todellisen roskisten tyhjennyksen tarpeen: tiedäm-me, missä on yli- ja alitäyttöä. Jatkossa toivottavasti ei tule turhaa tyhjennysajoa ja toisaalta jonne-kin voi olla tarvetta lisätä tyhjennyksien määrää kuukaudessa. Myös sesonkien vaikutus, esim. joulu, voidaan ennakoida näin paremmin.

Myös asukkaat voivat jo pilottivaiheessa saada käyttöliittymään tunnukset ja seurata oman jätepis-teen säiliöiden täyttymistä.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja energia-asiantuntija Ayla Dincay, VVO-yhtymä Oyj, p. 020 5083313, ayla.dincay(at)vvo.fi
Pertti Tammivuori, Jätemittari-projekti, Enevo Oy, p. 0500 705772, pertti.tammivuori(at)enevo.com

Twitter: VVO-yhtymä Oyj https://twitter.com/VVOfi
Facebook: Lumo https://www.facebook.com/lumokoti, VVO https://www.facebook.com/vvofi
Instagram: Lumo https://instagram.com/lumokoti/

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin markkinaehtoinen, yksityinen vuokranantaja, joka on tarjonnut 46 vuoden ajan monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista. Asuntovalikoima on laaja. Konserniin kuuluu lähes 41 000 vuokra-asuntoa eri puolilla maata. Markkinaehtoisia Lumo-asuntoja on yhteensä lähes 27 000 ja omakustannusperusteisia VVO-asuntoja lähes 14 000. Konserni työllistää noin 360 asumisen ammattilaista.
lumo.fi, vvo.fi