Takaisin arkistosivulle
30.11.2005 | Uutiset

VVO kehittää hallintojärjestelmäänsä – Hallintoneuvosto lakkautetaan

VVO-yhtymä Oyj kehittää hallintojärjestelmäänsä vastaamaan nykyaikaisen liiketoiminnan periaatteita. VVO:n yhtiökokous on tämänpäiväisessä kokouksessaan hyväksynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen, jolla lakkautetaan VVO:n hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto on toiminut yhtiön perustamisesta saakka, vuodesta 1969. VVO:n uuteen hallintojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluu yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja vapaamuotoinen osakkeenomistajien muodostama neuvottelukunta.

Yhtiökokouksessa päätettiin myös uuden hallintoelimen, nimitysvaliokunnan, asettamisesta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä esitys hallituksen valinnasta varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksessa käsiteltyihin muutosesityksiin kuului myös hallituksen nimittämän neuvottelukunnan perustaminen. Neuvottelukunta on vapaamuotoinen informaatio- ja keskustelukanava osakkeenomistajille. Neuvottelukunnan kokoonpano on enintään 20 henkilöä ja nimitysperusteena pidetään muun muassa asuntoasioiden tuntemusta. Yhtiön hallituksen asettamiin elimiin kuuluvat myös tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on seurata yhtiön taloudellista tilannetta, sekä palkitsemisvaliokunta, joka valmistelee palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.

– Nykyaikana osakkeenomistajat haluavat suoraa omistajaohjausta sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. Tähän haasteeseen olemme halunneet vastata uudistamalla hallintojärjestelmäämme. Uskomme, että nyt tehdyt muutokset tuovat uusia näkökulmia ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Erityisesti tätä tarkoitusta palvelee keväällä 2006 ensimmäistä kertaa kokoontuva neuvottelukunta, VVO:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Kehälinna linjaa tehtyjä muutoksia.

VVO-yhtymä Oyj:n viimeinen hallintoneuvoston kokous pidettiin 29.11.2005 Helsingissä. Kokouksen johti VVO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Raimo Rannisto, jonka puheenjohtajuus hallintoneuvostossa on kestänyt yhtämittaisesti 14 vuotta. VVO:n uusi yhtiöjärjestys astuu voimaan 2.1.2006.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj,
Heikki Kehälinna,
hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1186

Olli Salakka,
toimitusjohtaja, puh. 0400 421 187

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.