Takaisin arkistosivulle
1.11.2011 | Uutiset

VVO käynnisti mittavan kiinteistön­hoidon laadun­parannus­hankkeen

– Asukastyytyväisyyttä huoltoja kohtaan parannetaan keppi & porkkana -periaatteella

VVO:lla on noin 40 000 asuntoa ja niissä on runsaat 70 000 asukasta. Vuosittaisissa tyytyväisyyskyselyissä merkittävin asiakastyytymättömyyden syy on ollut heikko kiinteistönhuollon taso. Kiinteistönhoidon ja siivouksen kokonaiskustannukset ovat VVO:lla noin 22 miljoonaa euroa vuodessa. Kun mukaan otetaan energiankulutus, korjaukset ja jätehuolto kustannukset nousevat yli 110 miljoonaan euroon.
VVO:n koko kiinteistökanta ja kaikki sitä hoitavat huoltoyhtiöt on liitetty vuoden 2011 aikana kiinteistönhoidon Laaki-laadunhallintajärjestelmään. Tavoitteena on kiinteistöjen käyttö- ja huoltotoiminnan laadun parantaminen, mutta asukkaan kannalta erityisesti kiinteistöjen yleisilmeen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Jatkossa VVO:n huoltokumppanina voivat toimia vain ne huoltoyhtiöt, jotka sitoutuvat Laaki-järjestelmän kriteereihin. Merkittävimpien kiinteistönhoitoyritysten kanssa VVO on määritellyt laatutavoitteet jo kaudelle 2011-2012.

– Viime vuosina tehdyissä asiakastyytyväisyyskyselyissä on kiinteistönhoidon taso noussut merkittävimmäksi parannuskohteeksi. Esimerkiksi pihojen ja talojen yleisilmeellä, jäteasemien siisteydellä sekä vikojen nopealla korjaamisella on suuri merkitys asiakkaille. Toiminnan tasossa on kyselyiden perusteella paljon parannettavaa. VVO on asukkailleen vastuussa siitä, että ostopalveluna hankittava kiinteistönhoito toimii moitteetta ja asukkaat saavat vuokrilleen vastinetta myös tältä osin, toteaa VVO:n ylläpitoyksikön johtaja Kimmo Rintala.

Rintala muistuttaa, että kiinteistönhoidon laadun parantamisessa puhutaan asukasviihtyvyyden lisäksi myös rahasta. Nopeasti kohoavat kiinteistöjen hoitokulut tuovat paineita siirtää kuluja edelleen vuokriin. Laadukas kiinteistönhoito hillitsee kustannusten nousua pidentämällä kiinteistöjen elinkaarta, pienentämällä energian kulutusta ja vähentämällä äkillisiä korjaustarpeita.

Pisteytysjärjestelmä palkitsee ja rankaisee

Laaki-järjestelmä vaatii huoltoyhtiöiltä työn laadun kehittämistä VVO:n kanssa tehtyjen kiinteistönhoitosopimusten mukaisesti. Tuloksia mitataan eri tavoin, kuten kysymällä asukkailta kiinteistönhoidon toimivuudesta tai mittaamalla määrämuotoisissa tarkastuksissa kiinteistöille tehtyjä huoltotoimenpiteitä. Pisteytysten tuloksena hyvin toimivat huoltoyhtiöt palkitaan ja vastaavasti huonosti toimivat huollot joutuvat maksamaan sanktiomaksuja huonosta laadusta.

Laaki mittaa myös yksittäisen huoltomiehen osaamista. Tavoitteena on nostaa kiinteistönhuoltotyön arvostusta. Alalle halutaan lisää ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä. VVO palkitsi alkusyksystä tamperelaisen kiinteistönhoitaja Jarmo Oksasen parhaana alansa toimijana.

Lisätietoja:
Kimmo Rintala, yksikönjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3520
Pasi Kujansuu, käyttö- ja ylläpitopäällikkö, VVO-yhtymä Oyj,
puh. 020 508 4422

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.