Takaisin arkistosivulle
25.6.2013 | Uutiset

VVO kartoitti henkilöstönsä näkemyksen vuokra-asunto­markkinoista

Vuokralaisilla on enemmän valinnanvaraa vapaarahoitteisilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Uusia kohteita rakennetaan ja vaihtuvuuden odotetaan kasvavan, selviää VVO:n kesäkuussa tekemästä vuokra-asuntobarometristä.

W750_2014-04-16T16-16_1740332115_30

VVO toteutti kesäkuun 2013 alussa vuokra-asuntobarometrin kysymällä omalta henkilökunnaltaan näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista ja niiden alueellisesta kehittymisestä lähitulevaisuudessa. Kyselyyn osallistui 115 VVO:n asiantuntijaa, jotka vastaavat VVO:n noin 40 000 asunnon vuokrauksesta.

Vuokrabarometrissä selvitettiin vuokra-asuntotarjonnan, hakijamäärien, käyttöasteen sekä vaihtuvuuden kehittymistä seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kyselyllä haluttiin selvittää miten eri tuoteryhmien, eli vapaan vuokranmäärityksen ja omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien vuokra-asuntomarkkinoiden lähitulevaisuuden näkymät eroavat toisistaan. Vapaan vuokranmäärityksen (markkinatuoteryhmä) tuoteryhmään kuuluvat vapaarahoitteiset vuokra-asunnot. Omakustannustuoteryhmään kuuluvat valtion tukemasta tuotannosta sellaiset kohteet, joiden vuokranmääritystä ohjataan lainsäädännöllä ja viranomaisohjeilla.

Vapaarahoitteisten asuntojen tarjonta lisääntyy

Kyselystä ilmeni, että markkinatuoteryhmässä asukkaat vaihtavat asuntoa herkemmin koska heillä on enemmän valinnanvaraa. Omakustannustuoteryhmän vuokra-asunnoissa asutaan pidempään ja vaihtuvuus pienenee entisestään. Hakijamäärät kuitenkin lisääntyvät eikä uusia kohteita juurikaan tule markkinoille, joten asunnon saaminen hankaloituu lähitulevaisuudessa.

Kyselyyn vastanneet uskoivat, että uusia vuokra-asuntoja rakennetaan pääasiassa vapaaseen markkinatuoteryhmään, vain noin kolmannes uskoi rajoitusten alaisten omakustannustuoteryhmän asuntojen lisääntymiseen. Hakijamäärien kuitenkin uskotaan lisääntyvän nimenomaan omakustannustuoteryhmässä. Voimakkainta kysynnän kasvun arvioidaan olevan omakustannustuoteryhmän pienissä asunnoissa (alle 45 m2). Tähän uskoi lähes 75 prosenttia vastaajista.

Vuokra-asuntojen vaihtuvuuden arvioitiin kasvavan etenkin markkinatuoteryhmässä (48 prosenttia vastaajista) kun taas suurin osa vastaajista arvioi omakustannustuoteryhmän vaihtuvuuden pysyvän ennallaan tai jopa pienenevän (77 prosenttia vastaajista).

Markkinavuokrien arvioitiin jatkavan maltillista nousua uusissa vuokrasopimuksissa koko maassa. Noin viidesosa vastaajista uskoi pääkaupunkiseudulla, sen ympäryskunnissa, Tampereella ja Oulussa pienten asuntojen (alle 45 m2) vuokrannousun olevan jopa yli 5 prosenttia. Yli puolet vastaajista (57 %) arvioi kuitenkin vuokratason nousevan enintään 5 prosenttia. Keskisuurten (46-62 m2) ja suurten (yli 63 m2) asuntojen osalta vuokrien nousun arvioitiin olevan enintään 5 prosenttia tai pysyvän ennallaan.

Kyselyyn vastanneiden mielestä kaksi tärkeintä kriteeriä asuntoa valittaessa ovat asunnon sijainti ja vuokran suuruus. Muita merkitseviä asioita ovat parveke sekä piha-alueen ja rappukäytävän viihtyisyys. Autopaikan, hissin ja oman saunan merkitykset olivat vastaajien mielestä selkeästi vähäisempiä, ja niissä oli suuriakin paikkakuntakohtaisia eroja.

VVO:n vuokra-asuntobarometri kesäkuu 2013

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.