Takaisin arkistosivulle
2.11.2006 | Uutiset

VVO ja Asuntosäätiö lisäävät merkittävästi maanomistustaan Suurpellon keskustassa

VVO ja Asuntosäätiö lisäävät merkittävästi maanomistustaan Suurpellon keskustan alueella. Yritysten yhteisten yhtiöiden omistukseen siirtyy tänään torstaina 2.11.2006 Henrik Martin Moreliuksen kuolinpesältä yli 107 000 asuinkerrosneliömetriä käsittävä maa-alue, joka sijoittuu Suurpellon eteläosan ja keskustan asemakaava-alueille. Keskustan asemakaava-alueella VVO:lla ja Asuntosäätiöllä on jo ennestään omistuksessaan 65 000 asuinkerrosneliömetriä maata.

Alueiden asemakaavat tulivat voimaan 1.11.2006. Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa. Tavoitteena on, että asuntotuotanto alkaisi syksyllä 2007.

VVO ja Asuntosäätiö rakennuttavat alueelle hallintamuodoiltaan monipuolisia asuntoja yhteen kytkettyihin pien- ja rivitaloihin sekä kerrostaloihin. Uusia asuntoja rakennutetaan noin 2 000.

VVO:n ja Asuntosäätiön tarkoituksena on kehittää Suurpeltoon tulevista asuinalueista vetovoimaisia ja monimuotoisia sekä viihtyisiä asuinympäristöjä yhteistyössä Espoon kaupungin, asukkaiden ja alueen maanomistajien kanssa. Yhteistyökumppanit toimivat myös asuntojen rakennuttajina ja omistajina.

Yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa tavoitteena luoda uudentyyppistä aluerakennuttamista Suomeen. Uuden toimintatavan tarkoituksena on lisätä tonttitarjontaa ja mahdollistaa korkeatasoisten ja sosiaalisesti tasapainoisten asuinympäristöjen suunnittelu nopeasti ja hallitusti.

Suurpellon alue sijaitsee Turunväylän eteläpuolella Kehä II:n molemmin puolin. Se rajautuu etelässä Olarin Lystimäkeen ja idässä Mankkaan pientaloalueeseen, lännessä Henttaan alueeseen. Espoon kaupunki kaavoittaa aluetta yhteistyössä VVO:n ja Asuntosäätiön sekä alueen muiden maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Olli Salakka, puh. 0400 421 187, VVO-yhtymä Oyj
toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen, puh. 0500 402 152, Asuntosäätiö

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.