Takaisin arkistosivulle
22.8.2012 | Uutiset

VVO edelleen tunnetuin ja houkuttelevin

Tuoreen mainetutkimuksen mukaan VVO on vuokra-asujien keskuudessa selkeästi tunnetuin vuokra-asuntoja tarjoava yritys ja se koetaan houkuttelevimmaksi vaihtoehdoksi. Yrityksistä VVO:lla on vastaajien mielestä ylivoimaisesti paras imago.

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin nimeämään spontaanisti vuokra-asuntoja tarjoavia yrityksiä, jolloin 42,4 % mainitsi VVO:n ensimmäisenä mieleen tulevana vuokra-asuntojen tarjoajana. VVO:n tunnettuus on kasvanut selvästi vuodesta 2010, jolloin tutkimus tehtiin edellisen kerran.

VVO koetaan myös houkuttelevimmaksi asuntoja tarjoavaksi tahoksi. Erittäin houkuttelevana vuokranantajana VVO:ta piti lähes 20 prosenttia vastaajista.

Ensimmäistä kertaa tutkittiin myös kuinka tärkeänä asuintalon yhteishenkeä pidetään oman asunnon lisäksi. Vastaajista 61 prosenttia piti asuintalon yhteishenkeä tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana.

Asiakkuusjohtaja Juha Heinon mukaan on upeaa kuulla, että VVO:n maine hyvänä vuokranantajana on lisääntynyt edelleen.

– Vuokrasuhteen kokeminen turvallisemmaksi suuren vuokranantajan asunnossa ei ollut yllätys, suurilla omistajilla vuokra-asuntojen omistaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja asumisturva on verrattavissa omistusasumisen asumisturvaan. Tässä VVO:lla on pitkät perinteet, toteaa Heino.

Mainetutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla kesä-heinäkuussa 2012 vuokralla asuville henkilöille. Vastaajat oli valittu tutkimukseen mukaan markkinaosuuksien mukaisesti, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi VVO:n asukkaita vastaajista oli mukana noin viisi prosenttia.

Lisätietoja:
Juha Heino, asiakkuusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3704

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.