Takaisin arkistosivulle
25.6.2013 | Uutiset

Vuokra-asuntotilanteen helpottamiseksi tarvitaan yhteistyötä

W750_2014-04-16T16-16_1740326686_30

Kuten antiikin filosofi Seneca totesi, ”Sille, joka ei tiedä mihin satamaan aikoo purjehtia, mikään tuuli ei ole suotuisa.” Vuokra-asuntojen toteuttamiselle voidaan asettaa päämääriä – sekä luoda suotuisia tuulia tavoitteiden toteuttamiselle.

VVO:n suunta ja strategia ovat kirkkaita. Visiomme on olla halutuin ja tehokkain vuokranantaja. Asiakaslupauksemme mukaisesti tarjoamme monipuoliset puitteet hyvälle asumiselle – hyvä asuminen syntyy yhteistyössä asukkaidemme kanssa.

VVO tarjoaa pitkäaikaista ja turvallista vuokra-asumista. Asuntotarjontamme on monipuolista; siihen kuuluu sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemia kohteita. Toimimme vastuullisesti ja otamme tavoitteemme huomioon sekä uudistuotannossa että olemassa olevan asuntokannan ylläpidossa. Korjaustoimintaa on toteutettava suunnitelmallisesti ja siihen on varauduttava systemaattisesti koko kohteen elinkaaren ajan – uusikin kiinteistö alkaa kulua ensimmäisestä oven avauksesta lähtien.

Vuokra-asuminen on viime aikoina herättänyt laajaa keskustelua. Erityisesti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan ja kysynnän epäsuhta nousee esille. Mielestäni päämäärä on selkeä, muuttoliikkeen mukanaan tuomaan vuokra-asuntokysyntään voidaan vastata vain kokonaistarjontaa kasvattamalla.

Kun päämäärä vuokra-asuntotilanteen helpottamiseksi on tiedossa, on yhdessä toimien mahdollista luoda suotuisia tuulia ja saada alan toimijat työskentelemään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Keinoja ovat rakentamisen kalleutta aiheuttavien tekijöiden vähentäminen, tonttitarjonnan kasvattaminen ja kannustavien olosuhteiden luominen erityisesti valtion tukemaan tuotantoon. Asumisen kohtuuhintaisuudesta puhuttaessa on pohdittava asumisen kustannusten pitkän aikavälin kehittymistä. Uudiskohteiden alkuvuokrakeskustelussa on otettava huomioon seuraavien vuosien asuminen, päämääränä hyvä asuminen läpi vuosien.

VVO:lla on rakenteilla noin 700 uutta vuokra-asuntoa ja käynnisteillä on yli 600 uuden vuokra-asunnon rakennuttaminen. Vakuudellisella joukkovelkakirjalainalla kerätylle pääomalle on siten tiedossa käyttökohteet ja asuntotarjontamme jatkaa päämäärämme mukaisesti monipuolistumistaan.

Kesälomien alkaessa toivon kaikille suotuisia tuulia omiin lomasuunnitelmiin, leppoisia hetkiä ja aurinkoisia kelejä kaikille.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.