Takaisin arkistosivulle
24.10.2012 | Uutiset

Vuokra-asuntojen kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin

Tilastokeskuksen tuore julkistus kertoo vahvasti vuokramarkkinoiden muutoksesta. Vuodesta 2005 lähtien vuokralla asuvien henkilöiden määrä on laskenut 50 000 henkilöllä.
– Samaan aikaan vuokra-asuntokuntien määrä ja kysyntä ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Vuokra-asumisen suurin kysyntä on selkeästi yhden ja kahden hengen kotitalouksilla, toteaa VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.

– Vuokra-asuntohakemuksissa kaksi kolmesta hakijasta hakee yksiötä tai kaksiota. Kolmella neljästä hakijasta on mainittuna kaksio hakemuksessaan. Uusien vuokra-asuntojen toteutuksen kannalta tämä trendi pitäisikin ottaa entistä vahvemmin huomioon jo kaavoitusvaiheessa, jatkaa toimitusjohtaja Nieminen.

Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen asuntokunnan keskikoko Suomessa vuonna 2000 oli 2,21 henkilöä ja 2,07 henkilöä vuonna 2011. Vuokra-asumisessa vastaavasti vuonna 2000 asuntokunnan keskikoko oli 1,85 henkilöä ja 1,65 henkilöä vuonna 2011. Vuoden 2011 lopussa 24 % väestöstä asui vuokralla.

– Tuotannon olisikin entistä vahvemmin vastattava kysyntään. Jo pitkään olemme puhuneet, että esimerkiksi Helsingissä yhä osittain sovellettava 75 neliömetrin keskipinta-alan vaade ei vastaa vuokra-asumisen kysyntää. Vastaavasti autopaikkojen tarve hyville sijainneille toteutettavissa kohteissa on nykynormeja pienempi ja VVO:lla on hyvät kokemukset autottomien talojen kokeiluista, toteaa Nieminen.

Pääkaupunkiseudun huutavaan asuntopulaan olisikin löydettävä kysynnän mukaisia ratkaisuja. Pyrittäessä kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen, on varmistettava, että tuotetaan kysynnän mukaisia asuntoja ilman ylimääräisiä rakentamismääräyksistä tai kaavoituksesta johtuvia kustannuksia.

Nieminen muistuttaa, että rakentamisen kustannuksia aiheuttavat autopaikkamääräykset ovat enimmillään lähes 1 000 e/krsm2, kaavoittajan vaatimukset monimuotoisuudesta 250 e/krsm2, jatkuvasti kasvavat yhteistilavaatimukset noin 200 e/krsm2 ja esteettömyysmääräykset noin 150 e/krsm2. – Näistä löytyisivät suurimmat säästökohteet, toteaa Nieminen.

Lisätietoja: Jani Nieminen, toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj
puh. 020 508 3201

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.