Takaisin arkistosivulle
12.1.2012 | Uutiset

Vuokra-asunnoilla kova kysyntä

– Asuntotuotannon yleisiä edellytyksiä on parannettava laajalla keinovalikoimalla

Kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta hälyttävän suuri. Vuokra-asuntomarkkinat ovat kuitenkin viime vuosina eriytyneet vastaavalla tavalla kuin omistusasuntomarkkinat ja alueelliset erot sekä erot alueiden sisällä ovat erittäin suuria. Pienemmillä paikkakunnilla saattaa olla jopa ylitarjontaa vuokra-asunnoista.

Vuoden 2011 aikana VVO:lle jätettiin yli 53 000 asuntohakemusta, joista 8 000:lle voitiin järjestää asunto. Hakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, mikä osaltaan kertoo alati pahenevasta vuokra-asuntopulasta. Kolme neljästä asunnonhakijasta etsii itselleen yksiötä tai kaksiota ja osalla hakukriteeriin pienestä asunnosta ohjaa nousseet asumisen kustannukset.

Hallitusohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden valmistelu asuntopoliittisen työryhmän osalta on viimeistelyvaiheessa. Jo toteutettu korkotukilainojen omavastuuosuuden puolittaminen on yksi keino, mutta käsillä olevan vuokra-asuntojen rakenteellisen vajeen poistamiseen yhden työkalun käyttö ei tuo kattavaa ratkaisua. Yksittäinen toimenpide ei voi merkittävästi ja pysyvästi lisätä asuntotuotantoa.

Vuokra-asuntopulan ratkaiseminen erityisesti pääkaupunkiseudulla on lähtökohtaisesti määräkysymys. Eri rahoitusmuodoilla toteutettavaa vuokra-asuntotarjontaa tulee kasvattaa. Riittävä kokonaistarjonta ohjaa osaltaan vuokratasojen kehitystä ja antaa asiakkaille enemmän vaihtoehtoja. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on löydettävä useita toimenpiteitä, joiden yhteisvaikutus kannustaa vuokra-asuntojen rakentamiseen.

VVO:lle valmistui vuonna 2011 noin tuhat uutta vuokra-asuntoa. Uudiskohteiden vuokraaminen sujui erinomaisesti ja kysyntää on jatkossakin. Painopiste uudistuotannossa on tulevaisuudessakin pääkaupunkiseudulla ja muun Suomen kasvukeskuksissa.

Talouden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat ja omistusasuntotuotannon odotetaan hiljenevän vuoden 2012 aikana. Vuonna 2011 rakennusliikkeiden resurssit olivat kiinni myytävässä tuotannossa ja urakkahintojen nousu heijastui käynnistyneiden vuokra-asuntohankkeiden määrän laskuna. VVO aloitti vuonna 2011 vain 164 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakennustyöt.

Vuoteen 2012 lähdemme taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvana. Asiakastyytyväisyys ja taloudellinen käyttöaste ovat korkealla tasolla (98,3 % vuonna 2011) ja vaihtuvuus alhaisella tasolla.

Keskitymme olemassa olevan kannan hyvään hoitamiseen sekä vahvaan asukasyhteistyöhön. Samalla näemme mahdollisessa rakentamissektorin hiljentymisessä myös mahdollisuuksia uudistuotannolle, sillä kapasiteetin vapautuminen heijastuu urakkahintoihin.

Mikäli otollisia hankkeita ilmenee, on VVO:lla hyvät valmiudet nostaa uudiskohteiden aloittamisen määrää merkittävästi. Meille on tärkeää löytää hankkeita, joissa asunnot vastaavat hakijoiden toiveita ja tarpeita sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan sekä asumiskustannuksiltaan – ja tässä yhtälössä uudisrakentamisen urakkahinta on avainasemassa.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.