Takaisin arkistosivulle
29.8.2016 | Uutiset

Vastine Helsingin Sanomissa olleeseen mielipidekirjoitukseen 27.8.2016

Roope Karjalainen tuo esiin mielipidekirjoituksessaan 27.8, että korkotuettujen vuokra-asuntojen vuokrat olisivat nousseet vapaarahoitteisia suuremmiksi. Väite on virheellinen. Lähes 90 % vuokra-asuntokannastamme on markkinaehtoista. Näiden noin 31 000 asunnon keskineliövuokra on 14,30 euroa. VVO-konsernin yleishyödylliseen toimintaan ja omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluu noin 3 800 asuntoa, joiden keskineliövuokra on 12,80 euroa. Asuntojemme vuokrausaste on 97,1 %.

Mielipidekirjoituksen mukaan yhtiö tekisi voittoa asumistuella. Tämä ei pidä paikkaansa. Tarkkaa tietoa asiakkaittemme asumistuista meillä ei voi olla, koska osa tuista maksetaan asukkaille ja osa vuokranantajille. Asumistukien merkitys on kuitenkin markkinaehtoisessa vuokraustoiminnassa selkeästi pienempi kuin ARA-tuotannon omakustannusvuokrakohteissa.

Asumistukien trendi on huolestuttavaa. Sen suuri syy on työllisyyden heikko kehitys. Asumistukien nousun nopein leikkausmekanismi on työllisyystilanteen parantaminen ja asumisen hintaan vaikuttavien verorasitusten ja normien purkaminen sekä rakentamiskelpoisen tonttimaan lisääminen ja tonttihintojen nousun katkaiseminen.

Olemme viiden vuoden aikana investoineet 1,5 miljardia euroa markkinaehtoisen vuokra-asuntotarjonnan kasvattamiseen. Investoinneillamme on suuri työllistävä vaikutus ja uudistuotannollamme valtiolle satojen miljoonien verovaikutus. Konsernillamme on rakenteilla 1 303 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Markkinaosuutemme on 4,4 % Suomen 800 000 vuokra-asunnosta. Vuokra-asumisen hinnan hillitsemisessä olennaista on vuokra-asuntotarjonnan kasvattaminen ja keskittyminen tonttimaan hinnan tarkasteluun ja sääntelyn karsimiseen. Lisäksi kuntayhtiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen omakustannusvuokran asunnot tulisi kohdentaa aidosti niitä tarvitseville. Tulorajat ja niiden määräaikainen tarkastaminen tulisi ottaa käyttöön.

On todettava, että VVO-konserni ei saa mitään valtion tukea ja olemme luopuneet pitkien rajoitusten ARA-kohteista. ARA-tuotannon määrä on Suomessa romahtanut sääntelyn ja rahamarkkinan muutosten johdosta 2000-luvulla. Järjestelmä ei toimi eikä valtion tukea ole ollut, vaikka niin on annettu virheellisesti ymmärtää. ARA-kohteiden asukkaat ovat pitkään tukeneet valtiota maksamalla markkinaehtoisiin lainoihin verrattuna korkeampaa valtion lainojen korkoa.

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.