Takaisin arkistosivulle
11.11.2015 | Uutiset

Uusi lyhyt korkotukimalli kannustaisi vuokra-asuntotuotantoa kasvuun

Uuden lyhyen korkotukimallin toteutuessa VVO-konserni olisi valmis lisäämään vuokra-asuntotuotantoaan huomattavasti.

Selvitysmies ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden tekemä esitys uudeksi kymmenen vuoden korkotukimalliksi valtion tukeman asuntotuotannon lisäämiseksi on hyvä ja ennakkoluuloton. Selvitysmies Rossilahti on perusteellisesti analysoinut valtion tukeman tuotannon nykytilaa ja se tuo hyvin esiin alan nykyiset haasteet valtion tukeman tuotannon osalta koskien sekä olemassa olevaa kantaa että uudistuotantoa. Rossilahden selvitys tuo ratkaisukeskeisesti ja tuoreella tavalla uuden avauksen ARA-tuotannon käyntiin saamiseksi. Selvitysraportissa on myös otettu ensimmäistä kertaa aidosti ja laajasti toimijakentän näkemyksiä huomioon. Malli on rahoitusehdoiltaan kilpailukykyinen ja mahdollistaisi vuokra-asuntotuotannon kasvattamisen.

Jos tukimalli toteutuessaan on esitetyn kaltainen, VVO-konsernilla on taloudelliset edellytykset lisätä asunnontuotantoa 500 vuokra-asunnolla nykyisestä 1 000 asunnon vuosittaisesta tavoitemäärästä.

– Selvitystyössä nyt esitetyt ehdot vaikuttavat sellaisilta, että edellytykset ARA-uudistuotannon käynnistämiseen paranevat ja mikäli ehdot tulisivat selvitystyön kaltaisina voimaan, olemme kiinnostuneita toteuttamaan kohteita nykyistä huomattavasti enemmän. Keskeinen elementti on myös uuden lyhyen korkotukituotannon kytkeminen MAL-sopimuksiin, toimitusjohtaja Jani Nieminen sanoo.

Esimerkiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu laki (KT40) ei ole rahoitusmuotona ehdoiltaan kannustava. Suomessa aloitetaan vuonna 2015 kaikkiaan yhteensä noin 1 700 ARA-vuokra-asunnon rakentaminen. Aloitusten määrä kertoo, etteivät rahoitusmuodon ehdot ole kannustaneet toimijoita riittävään vuokra-asuntotuotantoon. VVO-konsernilla oli kesäkuun lopussa rakenteilla 1 385 Lumo-asuntoa, jotka kaikki ovat vapaa-rahoitteisia.

Vuokrien kohtuullisuutta ei voida rakentaa ilman rakentamisen kalleutta aiheuttavien tekijöiden poistamista: normitalkoiden merkitys on suuri. Tonttiniukkuus, rakentamisen sujuvoittamista estävät normit ja kiristyvä verotus tekevät asumisesta kallista. Tonttimaan hinta ja muun muassa väestönsuoja- ja esteettömyysmääräykset sekä autopaikkavaatimukset lisäävät rakentamisen kustannusta, mikä ei voi olla heijastumatta asuntojen vuokriin.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3201, jani.nieminen(at)vvo.fi