Takaisin arkistosivulle
18.2.2010 | Uutiset

Turvallisia asumis­ratkaisuja iän tuomiin tarpeisiin

– VVO:n asuntotuotannossa etsitään vaihtoehtoja seniorien asumiseen

VVO:n vuokra-asuntotuotannossa on rakenteilla tai suunnitteilla poikkeuksellisen paljon ikääntyvien asumiseen soveltuvia asumisratkaisuja. Tämän vuoden aikana valmistuvat Keravan ja Hämeenlinnan seniorikohteet. Ensi vuonna on vuorossa Hämeenlinnan Poltinaho, joka on jatkumoa vuonna 2009 valmistuneille Jyväskylän ja Helsingin kohteille.

Yhteistyötä palvelutalosäätiön kanssa

Keravan keskustan tuntumassa, Porvoonkatu 12:ssa juhlittiin seniorikohteen harjannostajaisia 11.2.2010. Vuokra-asunnot on tarkoitettu yli 55-vuotiaille. Viereisellä tontilla sijaitsevan Keravan palvelutalosäätiön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Talojen välille on rakennettu kaksi yhdyskäytävää, joiden kautta talon asukkaat pääsevät hyödyntämään naapuritalon palveluja.

Asukkaat voivat hankkia muun muassa erilaisia hoivapalveluita, ateria- ja pyykinpesupalveluita tai virkistäytyä tarjolla olevissa kampaamo- tai jalkahoidoissa. Ylimpään kerrokseen tulee ryhmäkoti vaativampaa hoitoa tarvitseville asukkaille. Ryhmäkodissa tarjotaan Keravan palvelutalosäätiön järjestämä ympärivuorokautinen valvonta ja asumisen palvelut. VVO:lla on vastaavia palvelutalosäätiöiden kanssa yhdessä tuotettuja asumisen ratkaisuja muun muassa Tampereella.

Palveluja luotettavilta kumppaneilta

VVO:n ja Invalidiliiton Asumispalveluiden Validia -tuotenimen alla tuotetaan asuinratkaisujen ohella myös palveluita. Asumisessa on huomioitu erityisesti turvallisuus ja talossa on erillinen palveluyksikkö. Vuokran lisäksi asukas voi ostaa tarvitsemiaan lisäpalveluita kuten ateria- ja kahvilapalveluita, turvapalveluita sekä kodinhoitopalveluita. Kohteita löytyy Jyväskylästä, Helsingistä ja Tampereelta. Hämeenlinnan kohde valmistuu vuonna 2011.

Hämeenlinnan Poltinahoon rakentuvaan arkkitehtuurisesti mielenkiintoiseen pyöreään taloon valmistuu 86 asuntoa. Suunnittelussa on huomioitu asumisen erityisvaatimukset. Osa asunnoista on tarkoitettu vaikeasti liikuntavammaisille asukkaille

VVO:lle Helsinkiin rakennetaan parhaillaan Viikin kohdetta, jossa asumiseen sisältyy palveluohjausta, turva- ja hoitopalveluita ja ohjattua harrastustoimintaa. Vuokran lisäksi maksetaan erillistä palvelumaksua. Tämä Viikkiin vuonna 2011 valmistuva palvelukonsepti toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa. Asuntoja kohteeseen tulee kaiken kaikkiaan 143 kappaletta.

Esteettömyys lisää elämänlaatua

Erillisen asumisratkaisujen oheen tuotettujen palvelukonseptien lisäksi VVO:lla on vuokra-asuntotarjonnassaan perinteisiä VVO:n seniorikohteeksi suunniteltuja taloja ja yksittäisiä asuntoja, joissa huomioidaan asukkaiden ikärakenne, esteettömyys, hyvät liikenneyhteydet ja palvelujen läheisyys.

Asiakkuusjohtaja Matti Niinimäen mukaan VVO:n nykyisistä asukkaista huomattava osa on seniori-ikäisiä.

– Tavoitteenamme on toimia siten, että kotona asuminen voisi jatkua mahdollisimman pitkään. Hyvien yhteistyökumppanien avulla pyrimme parantamaan VVO:n palvelukonseptia ja tarjoamaan erilaisia asumisvaihtoehtoja pitkäaikaisille asiakkaillemme.

Niinimäen mukaan ikääntyvien erityisasumistarpeiden lisäksi on kuitenkin huomioitava myös asuinympäristö. Palvelujen läheisyys ja riittävät joukkoliikenneyhteydet ovat keskeisessä asemassa senioriasukkailla. Ikääntyvien tarpeet pystytään huomioimaan uudistuotannossa, jos kaupungit pystyvät tarjoamaan tähän soveltuvia tontteja.

– Jatkossa kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota myös nykyisen asuntokantamme kehittämiseen niin, että se soveltuu hyvin eri-ikäisten asukkaiden tarpeisiin, toteaa Niinimäki.

Lisätietoja:
Asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki, puh. 020 508 3700

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.