Takaisin arkistosivulle
4.11.2009 | Uutiset

Toimitusjohtaja Salakka: VVO:n tuloskehitys on hyvä – Valittu strategialinjaus osoittautunut oikeaksi päätökseksi

Alkuvuodesta 2009 VVO tarkisti strategiaansa ja päätti palata juurilleen ja keskittyy tulevaisuudessa ainoastaan ydinliiketoimintaansa eli asuntojen vuokraukseen. Omistusasuntotuotannosta ja ulkopuolisille tarjottavista rakennuttajapalveluista päätettiin luopua hallitusti. Samassa yhteydessä VVO:n toiminnallista organisaatiota madallettiin ja toimintamalleja muutettiin asiakasläheisen perusstrategian mukaiseksi.

Syyskuun osavuosikatsauksen mukaan VVO:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 28,4 Me, joka on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (29,7 Me). Tulosta rasitti omistusasuntoliiketoiminnan tappiollisuus. Konsernin pääliiketoiminnon, asuntovuokrauksen kannattavuuskehitys oli katsauskaudella ennakoitua parempi ja tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset. Vuoden 2009 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuotta parempi.

Toimitusjohtaja Olli Salakan mukaan myönteisen tuloskehityksen taustalla on onnistunut strategiamuutos. Uusitun strategian mukaiseen toimintaan on sopeuduttu hyvin ja myös tonttivarantoa on sopeutettu onnistuneesti sen mukaiseksi. Tehdyt päätökset ja hallitusti suoritetut toimenpiteet ovat osoittautuneet oikeiksi. Vuokra-asuntojen kysyntä on ympäristöolosuhteiden muuttumisesta huolimatta pysynyt vakaana ja vaihtuvuus alhaisena.

Salakan mukaan VVO:lla on haluja vastata kysyntään pitämällä uudistuotannon taso edelleen korkeana. Vuokra- asuntotuotanto jäi nousukaudella omistusasuntoasuntotuotannon varjoon. Nyt laskusuhdanteen aikana vuokra-asuntotuotannolle ja erityisesti korkotuetulle vuokra-asuntotuotannolle on ollut tarvetta.

Vuokra-asuntotuotanto huippulukemissa

Salakka lupaili jo alkuvuodesta, että VVO kantaa omalta osaltaan vastuun korkotuetun asuntokannan lisäämisestä. On varmistunut, että vuoden 2009 aikana VVO aloittaa 1 109 vuokra-asunnon rakennustyöt. Kohteista 153 on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, 166 niin sanottuja välimallin vuokra-asuntoja ja loput 790 korkotukivuokra-asuntoja.

Rakennuskohteiden hankinta-arvo on noin 160 miljoonaa euroa. Käynnistys- tai investointiavustuksia kohteille saadaan noin 18 miljoonaa euroa. Lisäksi urakkahintojen madaltuminen on edesauttanut hankkeiden liikkeelle lähtöä. Asunnoista noin 900 rakennetaan pääkaupunkiseudulle ja loput Turkuun, Kuopioon ja Hämeenlinnaan.

Salakan mukaan uudisrakennuskohteet keskittyvät jatkossakin suuriin kasvukeskuksiin, joissa on pula erityisesti pienistä ja keskisuurista vuokra-asunnoista. Onnistuneita uudisalueita on syntynyt muun muassa Vantaalle Kilterinmäkeen, jonne on noussut noin 600 uutta asuntoa. Merkittävä hanke on myös Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömään läheisyyteen toteutuva Aerolan alue, jossa aloitettiin 153-asuntoinen vapaarahoitteinen vuokratalohanke. Myös Espoon Suurpellon rakennustyöt ovat alkaneet ja ensimmäiset kohteet valmistuvat loppuvuodesta 2010. Vantaalle Leinelän-uudiskaupunginosaan VVO suunnittelee käynnistävänsä rakennustyöt vuoden 2010 aikana.

Asuminen eurooppalaistuu

Vuokra-asuntojen kysyntä on vakaata. Asuminen on saamassa Suomessa yhä enemmän eurooppalaisia piirteitä. Vuokralla asuminen koetaan varteenotettavana asumisen vaihtoehtona omistusasumisen rinnalla. Työpaikat syntyvät jatkossa suuriin kaupunkeihin, joten työntekijöille on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaista asumista.

VVO:lla on valmiuksia käynnistää uudiskohteita kasvukeskuksiin. Tämä vaatii kuitenkin systemaattista tontinhankintaa ja myös kaavoitusviranomaisten ymmärrystä siitä millaisia asuntoja tarvitaan. Jos asuntokysyntä keskittyy pienasuntoihin, on kysyntään myös pystyttävä vastaamaan, painottaa Salakka.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.