Takaisin arkistosivulle
8.7.2015 | Uutiset

Terveitä, turvallisia koteja

Asumisterveys otetaan VVO:lla vakavasti

Asumisterveysjutadstuunsda.jpg

Ympäristöministeriön Asumisterveysasetus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asumisterveyden opas ja muut ohjeet päivittyvät vuoden 2015 aikana. Asumisterveyden ohjaaminen on tärkeää, sillä terve kiinteistö tukee myös siinä asuvan tai työskentelevän terveyttä. VVO:lla panostetaan siihen, että asumisolosuhteet kiinteistössä ovat kunnossa. Lisäksi omat rakennusvalvojat valvovat, että asunnot rakennetaan ja peruskorjataan asianmukaisesti.

VVO:n elinkaarihallinnan yksikönjohtaja Pasi Kujansuun mukaan hyvien asumisolosuhteiden ylläpitämisessä painitaan useimmiten lämpötilojen kanssa. Se johtuu siitä, että sopiva asuinhuoneen lämpötila koetaan henkilökohtaisesti ja sen muutokset huomataan herkästi.
VVO:lla noudatetaan Asumisterveysasetuksen mukaisia olosuhteita.

Kujansuun mukaan asunnon ilmanvaihdossa piilevät kuitenkin asumisterveyden suurimmat sudenkuopat.

– Ilmanvaihdon rooli asumisterveydessä on huomattavan suuri. Asuinkiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä toimii yleensä varmasti. Satunnaiset viat ovat kuitenkin useimmille lämpötilaeroja vaikeampi havaita.

Huonosti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa elinikäisiä terveyshaittoja. Allergiaa ja erilaisia sydän- ja hengityselinsairauksia sairastavat kärsivät huonosta sisäilmasta eniten. Puutteellinen ilmanvaihto lisää myös kiinteistön rakenteiden kosteusvaurioriskiä ja voi näin ollen aiheuttaa merkittäviä korjauskustannuksia.

VVO:n oma tekninen organisaatio huolehtii kiinteistöjen asumisterveyden ylläpidosta. Nykyään myös rakennusautomaatiolla on merkittävä rooli kiinteistön olosuhteiden ja toimivuuden valvonnassa. Yhteistyötä tehdään kiinteistönhoitoyritysten sekä muiden vastuullisten sopimuskumppaneiden kanssa, mutta VVO haluaa kantaa päävastuun ylläpidon toimivuudesta kaikkina aikoina.

Nopea reagointi kosteusvaurioepäilyihin

VVO:lla reagoidaan erittäin nopeasti, jos asukas ilmoittaa epäilevänsä kosteusvauriota asunnossaan. Vaurioepäily tutkitaan ja selvitetään aina viipymättä. Asumisterveyden ylläpitoon on panostettu viime vuosina mm. lisäämällä teknisen ammattihenkilöstön määrää ja keskittämällä heille vaativimmat tehtävät. Lisäksi heidän tukenaan tarvittaessa ovat mm. kosteuskartoittajat ja muut asumisterveyden erityisasiantuntijat VVO:n kumppaniverkostossa.

Suuressa osassa kosteusvaurioepäilyistä ei onneksi ole kyse todellisesta vahingosta, mutta kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti.

Kujansuun mukaan kosteusvaurioiden kuten muidenkin rakennuksissa ilmenevien ongelmien ehkäisyssä kaiken a ja o on ennakoiva, jatkuva kiinteistöjen ylläpitotoiminta. Avainasemassa ovat asuntojen määräaikaistarkastukset, joissa jo mahdolliset alkavat kosteusvauriot voidaan huomata.

Energianhallinnan hälytyksillä puolestaan havaitaan mm. alkaneet vesivuodot hyvin nopeasti ja ne päästään paikallistamaan sekä korjaamaan ennen kuin kiinteistöllä ehtii tapahtua vakavampia vaurioita. Samalla säästyy turhia ylläpitokustannuksia.

Rakennusvalvoja valvoo mm. työmaajätteen kierrätystä

VVO:lla rakentamisen ja korjaamisen laatua varmistetaan monin tavoin. Keskiössä ovat rakennusvalvojat, jotka huolehtivat rakennushankkeiden työmaaolosuhteista sekä työmaaturvallisuudesta kiinteistönomistajan näkökulmasta. Vuodesta 2015 alkaen he ovat valvoneet myös korjausjätteen kierrätystä.

Rakentaminen on tänä päivänä nopeatempoista ja siksi onkin tärkeää, että rakennushankkeen eri vaiheissa huomioidaan oikea kosteudenhallinta ja rakennettavan kohteen sääsuojaukset.

Rakennusvalvojan kokonaistehtävänä on varmistaa, että VVO saa useiksi vuosikymmeniksi laadukkaan, terveellisen ja turvallisen rakennuksen.

Rakentamisen ja korjauksen laadun säilymistä tuetaan suunnitteluohjeiden jatkuvalla kehittämisellä. Tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman elinkaarikestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

– Hyvän asumisterveyden varmistaminen on myös ympäristön eteen tehtävää työtä sekä tärkeä työkalu asumisen kustannusten hillitsemisessä.