Takaisin arkistosivulle
27.9.2013 | Uutiset

Tämä on KOTI! VVO:n asukkaat ovat tyytyväisiä

VVO:n asukkaiden tyytyväisyys VVO:n palveluihin on pysynyt erittäin hyvällä tasolla, kertovat syyskuussa valmistuneen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Asiakastyytyväisyystutkimuksella mitattiin asumisviihtyvyyttä, VVO:n toimintaa ja asiakaspalvelua, huoltopalveluita, VVO:n viestintää ja asukasyhteistyötä. Kehitettävänä asiana oli viime vuoden tapaan jäteasemien siisteys.

– VVO haluaa vastata asiakkaiden tarpeisiin. Siksi säännöllinen asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää, asiakkuusjohtaja Juha Heino sanoo. – Tulosten pohjalta on hyvä jatkaa palvelujen ja asumisen kehitystyötä.

W750_2014-04-16T16-16_1740329993_30

Luotettavaa vuokranantajaa suositellaan

Tutkimus osoitti, että VVO:n asiakastyytyväisyys kokonaisuudessaan on pysynyt korkealla, viime vuoden tasolla. Kaikkein tyytyväisimpiä asumisasioihinsa olivat nuoret, alle 25-vuotiaat ja tyytymättömämpiä 45-54-vuotiaat VVO:n asukkaat. Myös alueellisia eroja oli nähtävissä: kaikkein tyytyväisimpiä olivat Lappeenrannan, Jyväskylän ja Tampereen VVO-kotikeskusalueiden asukkaat, kriittisempiä olivat pääkaupunkiseudulla asuvat.

Asiakkuusjohtaja Heino on tyytyväinen kauttaaltaan hyviin tuloksiin ja siihen, että asukkaat olivat tyytyväisiä asiakaspalveluun kokonaisuudessaan. Lisäksi VVO on tutkimuksen mukaan onnistunut parhaiten Asukas-lehden hyödyllisyydessä, internet-sivujen hyödyllisyydessä ja vuokranmaksuun liittyvässä palvelussa.

VVO:ta pidetään luotettavana vuokranantajana. Vastaajista 92 prosenttia oli jo suositellut tai voisi suositella VVO:ta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli jo suositellut VVO:ta vuokranantajana.

”Asuntojen kunnosta pidetään huolta ja pienet omatoimiset pintaremontit ovat mahdollisia tarpeen vaatiessa. Hyvä huoltoyhtiö ja asukastoiminta ovat mahtavaa yhteen hiileen puhaltamista. Tämä ei ole ollut ikinä asunto tai kämppä. Tämä on KOTI”, kuului eräs vastaajan perustelu miksi hän on suositellut VVO:ta.

Jäteasemien siisteyttä kehitettävä

Tyytyväisyys kiinteistön jäteaseman siisteyteen sekä huoltoyhtiön nopeuteen reagoida palvelupyyntöihin ovat esimerkkejä kehitettävistä asioista. Kiinteistön hoito-ohjeita on tarkennettu ja laadunvalvontaa lisätään kiinteistöillä.

VVO tutkii vuosittain asukkaidensa tyytyväisyyttä asumiseensa ja VVO:n palveluihin. Tutkimus tehtiin heinä-elokuussa 2013, siihen vastasi noin 1 500 asukasta. Asiakastyytyväisyystutkimuksen teki Innolink Research.

Lisätietoja:
Juha Heino, asiakkuusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3704

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.