Takaisin arkistosivulle
18.8.2009 | Uutiset

Stop tulipaloille -kampanja käynnistyy – asuntopaloissa usein taustalla asukkaan huolimattomuus

VVO käynnistää kaikille asukkailleen suunnatun Stop tulipaloille -kampanjan. Tavoitteena on kiinnittää asukkaiden huomio tulipalojen syntyyn ja kertoa ennaltaehkäisevistä toimista.

Tulipalot ovat aina vakavia vahinkoja ja ne aiheuttavat lähes poikkeuksetta mittavia menetyksiä – pahimmissa tapauksissa jopa ihmishenkiä. Kampanjan avulla halutaan muistuttaa asukkaita siitä, kuinka pienillä asioilla voidaan ennaltaehkäistä suuria vahinkoja. Asukkaille jaetaan syksyn aikana tietoa varotoimista sekä toimintaohjeita syttyneen tulipalon varalle.

Asiakkuuspäällikkö Pekka Kivistön mukaan VVO:lla on vuosittain noin 20 asuntopaloa. Kivistö pitää määrää suurena ja uskoo, että suuri osa tulipaloista olisi jäänyt syttymättä huolellisemmalla tulen käsittelyllä. Kivistö huomauttaa, että tyypillisiä tulipalojen aiheuttajia ovat huolimaton tupakointi, kynttilät ja väärin sijoitetut ulkotulet. Myös lemmikkien aiheuttamat tulipalot ovat yllättävän yleisiä.

VVO:n asunnoissakaan vakavilta henkilövahingoilta ei ole säästytty. Kivistön mukaan myös läheltä piti tilanteita on syntynyt. Keskimääräinen asunnon korjauskustannus tulipalon jäljiltä on noin 20 000 e. Tämän lisäksi syntyy työtä ja vaivaa muun muassa asukkaiden uudelleen asuttamisesta korjausten ajaksi.

Huoneistokohtainen palovaroitin tuli pakolliseksi vuonna 1999. Tilastollisesti palovaroitin löytyy jo yli 90 prosentista asuntoja. Varoittimien toimintakunto on kuitenkin epäselvä.

Palokuolemia on vuosittain noin 100. Tänä vuonna tulipaloissa on kuollut jo 56 henkeä. Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK:in suosituksen mukaan palovaroittimia tulisi olla yksi varoitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohti sekä jokaisessa makuuhuoneessa ja poistumisreiteillä.

Lisätietoa kampanjasta saa syksyn asukaskokouksista, tulevissa Asukas-lehdissä ja VVO:n internet-sivuilta.

Turvallisuusaiheisia vinkkejä voi käydä lukemassa VVO:n internet-sivujen Asukkaalle-osiosta.
Lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Pekka Kivistö
puh. 020 508 3711
sähköposti: pekka.kivisto@vvo.fi

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.