Takaisin arkistosivulle
17.8.2023 | Pörssitiedotteet

Sisäpiiritieto: Kojamo Oyj käynnistää säästöohjelman

Kojamo Oyj Pörssitiedote 17.8.2023 klo 07:55

Sisäpiiritieto: Kojamo Oyj käynnistää säästöohjelman

Kojamo on sitoutunut säilyttämään vahvan taloudellisen aseman, ja sen vuoksi se käynnistää säästöohjelman. Rahoitus- ja kiinteistömarkkinoiden epävarmuuden ja aikaisempaa merkittävästi korkeamman korkotason odotetaan kasvattavan yhtiön korkokuluja uusien rahoitussopimusten myötä sekä aiheuttavan merkittävää riskiä yhtiön kannattavuudelle.

Yhtiö tavoittelee vuoden 2024 aikana yhteensä noin 43 miljoonan euron säästöjä kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuuden arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa. Lisäksi haluamme tehostaa toimintaamme sekä mukauttaa organisaatiotamme vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Ohjelmasta ei arvioida syntyvän merkittäviä kustannuksia.

Viime syksynä tehdyn päätöksen mukaisesti emme tee uusia investointeja. Tämän lisäksi emme toistaiseksi tule käynnistämään uusia ajanmukaistamishankkeita, ja tulemme vähentämään muita kuin vuokrausta tukevia korjauksia, kuitenkin niin, ettemme synnytä korjausvelkaa. Pidämme mahdollisena kiinteistömyyntien toteuttamista seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi yhtiön hallitus tulee esittämään kevään 2024 yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2023 ei jaettaisi. Kaikki mainitut toimenpiteet tähtäävät yhtiön kannattavuuden säilyttämiseen ja luottoluokituksen turvaamiseen.

”Taseemme on vahva ja maksuvalmiutemme hyvä, mutta rahoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien johdosta meidän on turvattava asemamme aktiivisin toimenpitein”, toteaa toimitusjohtaja Jani Nieminen.

Kojamo käynnistää henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Osana säästöohjelmaa Kojamo käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko Kojamon henkilöstö, lukuun ottamatta Kojamo Oyj:n toimitusjohtajaa.

Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 70 työntekijän lomauttamiseen toistaiseksi ja enintään 20 työntekijän työsuhteen irtisanomiseen kuitenkin niin, että toimenpiteiden kohteena olisi yhteensä enintään 80 työntekijää. Arvioituja henkilöstövaikutuksia voidaan tarkentaa muutosneuvottelujen kuluessa. Suunnitellut toimenpiteet voivat myös johtaa muutoksiin esimerkiksi työtehtävissä, toimenkuvissa, raportointiketjuissa ja organisaatiorakenteissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla.

Kojamo Oyj julkaisee puolivuotiskatsauksensa 17.8.2023 noin klo 8.00. Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja talousjohtaja Erik Hjelt käyvät ohjelmaa ja sen vaikutuksia läpi puolivuosikatsauksen tiedotustilaisuudessa 17.8.2023 kello 10.00. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana lähetyksenä, jota voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q2-2023.

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3201, jani.nieminen@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/