Takaisin arkistosivulle
12.12.2007 | Uutiset

Selvitys sosiaalisen vuokra-asumisen johtamisesta Euroopan unionin alueella: yritysten toiminnan sosiaalinen perustavoite säilyy, liiketoiminta monipuolistuu ja laajenee

Tutkimus liittyy vahvasti VVO:n strategiaan kehittää vuokra-asumista ja vahvistaa sen asemaa kilpailukykyisenä asumismuotona. Sen avulla VVO haki tietoa, miten EU15 maissa toimivat vastaavanlaiset yleishyödylliset vuokra-asuntoja tuottavat yritykset vastaavat toiminnassaan yhteiskunnan, talouden, markkinoiden ja poliittisen ympäristön muutoksiin. Lisäksi haettiin kokemuksia siitä, miten ulkoiset muutostekijät ovat vaikuttaneet yritysten arvoihin ja strategioihin.

VVO haluaa valmistautua hyvissä ajoin Euroopan maista tuleviin ajankohtaisiin muutoksiin, jotka ovat ongelmallisempia kuin Suomen vastaavat kokemukset. Muun muassa monikulttuurisuus, siirtolaisuus yleensä, asuinalueiden slummiutuminen ja myös poliittiset muutokset vaikuttavat kaikki asumiseen ja asettavat liiketoiminnalle uusia haasteita.

VVO teki tutkimuksen yhdessä CECODHASin (Euroopan yleishyödyllisiä asuntoyhtiöitä edustava järjestö) kanssa. Tutkimus on koko Euroopan laajuisena ainoa. Tutkimuksessa seurattiin 42 yritystä 15 eri EU maassa. Tutkimuksen rahoittivat VVO ja TEKES.

Vuokra-asuntoja kotitalouksille, joilla on vaikeuksia löytää kotia vapailta markkinoilta

Tutkimuksen yrityksistä useimmat ovat pysyneet tiiviisti ”perinteisessä” ydintehtävässään – tarjota vuokra-asuntoja kotitalouksille, joilla on vaikeuksia löytää koti vapailta markkinoilta.

Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneet ympäristömuutokset, sosiaalisen ja markkinatavoitteiden välinen kilpailu sekä julkisen rahoituksen vähentyminen ovat vaikuttaneet laajalti yritysten toimintaan. Ydintehtävässä onnistuakseen yritykset ovat monipuolistaneet toimintaansa lisäämällä sosiaalisten ja kaupallisten palvelujen, kuten hoiva- ja vanhuspalvelujen tuottamista. Toiminta on muuttunut liiketoimintalähtöisemmäksi ja monimuotoisemmaksi.

Tutkimuksessa valittiin yksi ”edelläkävijä” yritys kuudesta maasta: Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista ja Isosta-Britanniasta, joissa ydintehtävän markkinasuuntautuneisuus oli selvästi havaittavissa.

Yritysten toiminnassa painottuu entisestään kaupunkisuunnittelu ja asuinympäristön hallinta sekä erilaisten asiakasryhmien tarpeiden tunnistaminen. Sosiaalisten asuntojen sijaintia ja laatua voitiin parantaa monimuotoisen asuntorakentamisen ansiosta. Muutokset näkyvät myös tavoissa, joilla vastaajat ilmoittavat reagoivansa haasteisiin (uudisrakentaminen ja asuntokannan korjaukset, sosiaaliset palvelut vuokralaisille sekä toimintatapojen muutokset). Muutoksiin vastataan suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä strategiatyöllä.

Pyrkimystä luopua sosiaalisen vuokra-asumisen tehtävästä ei kyselyssä eikä haastatteluissa esiintynyt. Yhteiskunnan muuttuminen on johtanut toiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Tämä on korostanut liiketoiminnallisen johtamisen merkitystä.

VVO kantaa yhteiskunnallista vastuuta tuottamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen turvaaminen on koko yhteiskunnan kehitykseen vaikuttava tekijä. Erityisesti Suomessa pääkaupunkiseudun kehittyminen on pysähtymässä sen takia, kun elinkeinoelämän ja työntekijöiden kipeästi tarvitsemia vuokra-asuntoja ei pystytä rakennuttamaan korkeiden rakennuskustannusten ja maan hinnan takia.

VVO on valmis rakennuttamaan vuosittain lähes tuhat uutta vuokra-asuntoa mikäli korkotukijärjestelmää ja tonttipolitiikkaa kehitetään järkevästi. Suomen korkotukijärjestelmää tulee kehittää niin, että se yhdessä tonttipolitiikan kanssa mahdollistaa kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisen. Myös asumiseen kohdistuvaa tukijärjestelmää tulee kehittää.
– Tuen lähtökohdan on oltava se, että tuotettu asuntoneliö kuukausivuokraksi muutettuna on selkeästi hinnaltaan alhaisempi kuin vapailla markkinoilla oleva kuukausivuokra. Tällä tavoin luomme toimivat asuntomarkkinat, joissa myös pienituloiset saavat tuloihinsa sopivan kodin, esittää VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka.

Salakka ehdottaa myös kuntien ja valtion tonttipolitiikan kehittämistä:
– Valtio voisi siirtää omistamiaan maita kunnille ja velvoittaa niitä kaavoittamaan niille lisää uusia asuinalueita.
Lisätietoja:
VVO:n toiminnasta: toimitusjohtaja Olli Salakka, puh. 0400 421 187
EU15 asumisen tutkimuksesta: Jouko Heino, puh. 0400 216 965

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.