Takaisin arkistosivulle
9.4.2015 | Uutiset

Selkeys, siisteys ja hyvä valaistus auttoivat kierrättämään

Metropolian opiskelijoiden visio tulevaisuuden jätehuoneesta puri

Suomessa kierrätykseen menee vain noin kolmannes jätteistä, vaikka tavoite vuodelle 2016 on 50 %. Metropolia Ammattikorkeakoulun, Lassila & Tikanojan ja VVO-konsernin yhteisessä pilottihankkeessa testattiin uuden ajan jätetilaa Helsingin Arabianrannassa. Pilotissa selvitettiin, olisiko jätetilan paremmalla suunnittelulla mahdollista vaikuttaa jätteiden lajittelun vaivattomuuteen ja sitä kautta vähentää sekajätteen määrää. Pilotti päättyi maaliskuun lopussa ja sen tiimoilta tehdyn asukaskyselyn tulokset olivat innostavia. Perusasiat kuten selkeys, siisteys ja hyvä valaistus paransivat jätetilan käytettävyyttä ja myös sekajätteen määrä väheni.

Pilotissa opiskelijat tekivät innovatiivisen suunnitelman, jossa uuden ajan kierrätyshuone rakennettaisiin alusta lähtien tukemaan mahdollisimman tehokasta ja miellyttävää jätteiden lajittelua. Testikohteeksi valitun Helsingin Arabianrannan kohteen jätehuoneeseen tehtiin useita parannuksia.

Käytännössä tila maalattiin ja sinne lisättiin valoa. Pilottia varten tehtiin myös uudet värilliset ja näyttävät lajitteluohjeet ja astioiden sijoittelua mietittiin tarkkaan. Lisäksi jätetilassa testattiin aivan uudenlaista sähköistä infotaulua, jossa kerrotaan kierrätyksen hyödyistä, jätteiden lajittelun onnistumisesta ja kierrätysasteen kehittymisestä. Jätetilan hygieniaa parannettiin desinfioivilla käsipyyhkeillä ja biojätteen erilliskeräykseen kannustettiin tarjoamalla asukkaille näppärästi ilmaisia biojätepusseja.

Ennen pilottia tehdyn alkuselvityksen mukaan suurimmat esteet lajittelulle liittyvät itse jätehuoneeseen, puutteelliseen ohjeistukseen sekä ihmisten välinpitämättömyyteen ja laiskuuteen. Pilotin tuloksista selvisi, että alkuselvitys oli oikeansuuntainen: ohjeistukseen, valaistukseen ja siisteyteen panostamalla eli helpottamalla jätehuoneessa asiointia sen yleisarvosana saatiin kohoamaan 1,7 pistettä asteikolla 1-5. Ennen pilottia jätehuoneen asukkaiden sille antama arvosana oli 2,7, kun pilotin jälkeen arvosana oli 4,4.
– Kyseessä on huomattava parannus. Lisäksi kyselyn vastausprosentti oli peräti 50 ja tämä kertoo meille selvin lukemin, että kierrätys kiinnostaa. Pilotti näyttää vihreää valoa suunnitelmillemme jatkaa jätehuoneiden kehittämistä yhä paremmiksi kierrätyshuoneiksi tulevaisuudessakin, VVO:n ympäristö- ja energia-asiantuntija Ayla Dincay sanoo.

Pilotin aikana oli tarkoitus selvittää, kuinka pilottikohteen kierrätysaste kehittyy ja polttoon päätyvän sekajätteen määrä vähenee. Pilottikohteen sekajätteen määrä väheni mittausajanjaksolla (viikot 2-10). viikolla 10 sekajätettä oli yhden astian verran vähemmän kuin ensimmäisellä mittausviikolla eli viikolla 2.

– Olisi hienoa, jos asukkaat innostuisivat jatkossa lajittelemaan jätteitään niin, että yksi sekajäteastia voitaisiin kokonaan poistaa. Kierrätysjakeiden käsittely on paitsi tehokasta materiaalien käyttöä huomattavasti sekajätteen käsittelyä edullisempaa, ja sen avulla kiinteistöissä on mahdollista säästää useita satoja euroja vuodessa.
Asenteiden muuttamiseksi ei aina tarvita suurta määrää rahaa.

– Pilotti vahvisti käsityksiämme siitä, että panostamalla syntypaikkalajittelun vaivattomuuteen, opasteiden selkeyteen ja kierrätyksen hyödyistä kertomiseen, saadaan aikaan konkreettisia muutoksia ihmisten asenteissa ja käyttäytymisessä. Rahallinen investointi ei ole suuri, mutta vaikutukset voivat olla merkittävät, ympäristöjohtamisen liiketoimintapäällikkö Iida Vakkuri L&T:ltä toteaa.

Lisätietoja:

Ympäristö- ja energia-asiantuntija Ayla Dincay, p. 020 508 3313, etunimi.sukunimi(at)vvo.fi
Ympäristöjohtamisen liiketoimintapäällikkö Iida Vakkuri, p. 050 531 3765, etunimi.sukunimi(at)lassila-tikanoja.fi

VVO-yhtymä Oyj on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja. Yhtiö tarjoaa hyvää vuokra-asumista ja asumisen Lumo-palveluja. Konserniin kuuluu noin 32 500 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea. Konserni työllistää noin 300 asumisen ammattilaista.