Takaisin arkistosivulle
12.11.2009 | Uutiset

Osallistuminen Suomen laatupalkinto­kilpailuun antaa potkua kehittämiselle

Laatukeskuksen vuosittain organisoiman Suomen laatupalkinto -kilpailun avulla nostetaan esiin yrityksiä ja julkisen sektorin yhteisöjä, joiden toiminta ja tulokset ovat erinomaisia. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1976 lähtien, nykyisellä mallilla ensimmäisen kerran 1991. Kyseessä on Suomen ammattimaisin liiketoimintaosaamista mittaava kilpailu.

Kilpailussa yli 400 pistettä saavuttaneet ovat oikeutettuja saamaan EFQM Recognised for Excellence – tunnustuksen, jonka VVO sai yli 450 pisteellä.

– Tänä vuonna kilpailuun osallistui 11 organisaatiota, joiden keskimääräinen pistetaso oli 446. Kilpailun taso oli kovatasoinen ja osallistuvien organisaatioiden pisteet erityisen korkeat, kertoo Laatupalkintokilpailusta vastaava johtaja Tani Järvinen.

Arviointikriteereinä käytetään EFQM Excellence Model -mallia, joka toimii hyvin organisaation kehittämistyökaluna, vaikka yritys ei osallistuisikaan kilpailuun. Arvioinnissa kartoitetaan asioita, joita pidetään yleisesti osoituksena liiketoiminnan kilpailukykyisyydestä kuten tuloshakuisuutta, asiakassuuntautuneisuutta, henkilöstön kehittämistä ja osallistumista, jatkuvaa oppimista ja innovatiivisuutta sekä kumppanuuksien kehittämistä. Perinteisten taloudellisten tulosten lisäksi huomioidaan asiakas-, henkilöstö- ja yhteiskunnalliset tulokset.

EFQM-mallilla voidaan arvioida koko yrityksen toimintaa tai vaikkapa sisäisesti yksittäisen prosessin sujuvuutta. Malli keskittyy toiminnan strategian mukaisuuteen, ei niinkään yksityiskohtien toteuttamiseen kuten ISO-standardit. VVO:n henkilöstö on pitänyt itsearviointien parhaana antina laajaa osallistumista sekä avointa keskustelua. Palautteiden mukaan tilaisuudet ovat motivoineet toiminnan kehittämiseen ja auttaneet ymmärtämään strategiana ja toiminnan välistä yhteyttä. Yhteisessä keskustelussa on löydetty VVO:n vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Näiden mukaan on ollut hyvä edelleen parantaa toimintaa.

Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemykset ovat tärkeitä

Kilpailussa arvioidaan myös sitä, miten yritys huomioi eri sidosryhmiensä näkemykset ja tarpeet. Erityisesti painotetaan nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden arvioita yrityksestä. VVO tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hyvään ja pitkä-aikaiseen vuokra-asumiseen erilaisissa elämäntilanteissa.

VVO:n omistajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia ja hyväksyvät kohtuullisen ja yrityksen rahoitusasemaa vahvistavan osinkopolitiikan. Tämä mahdollistaa muun muassa kilpailijoita laajemman korjausohjelman. Kumppaneiksi valitaan pitkäaikaisia, asiakasläheiseen ja elinkaariedulliseen toimintaan kykeneviä tahoja.

Yhdessä onnistuminen näkyy asiakastuloksissa: omien asukkaiden lisäksi myös muualla vuokralla asuvat arvostavat VVO:ta vuokranantajana.

Palauteraportti näyttää suunnan tulevaisuudelle

Kilpailuun osallistuvat organisaatiot laativat määrämuotoisen hakemuksen, jossa kerrotaan yrityksen päämäärät sekä keinot, joilla niihin on päästy. Erinomaisuus osoitetaan tuloksilla, joissa näkyy useamman vuoden kehitys sekä vertailu muihin yrityksiin.
VVO:n hakemuksen laadinnasta on vastannut laatupäällikkö Päivi Raami. Hankkeeseen osallistui useita tahoja, esimerkiksi osan mittareista kokosi kehittämispäällikkö Markku Kylli.

– Kirjoittamisprosessiin osallistui lukuisa määrä vvolaisia. Haastavinta oli löytää oikeat kysymykset. Ihmisten on yllättävän vaikeaa kertoa asioista, jotka ovat osa arkipäiväistä työtä, mutta ovat juuri sitä erinomaisuutta, joka erottaa meidät kilpailijoista, kertoo laatupäällikkö Päivi Raami.

Lisähaasteen toi maailmanlaajuinen talouskriisi, jonka seurauksena VVO muiden mukana supisti toimintojaan ja keskittyi asuntovuokraus-liiketoimintaan.

– Loppujen lopuksi hakemus ja varsinkin saatu palauteraportti toimivat tässä tilanteessa hyvinä suunnannäyttäjinä, jatkaa Raami.
Kilpailun ratkaisevat etapit olivat Laatukeskuksen kouluttamien arvioijien tekemät johdon sekä henkilökunnan haastattelut. Arvioijat totesivat, että varsinkin VVO-kotikeskuksissa näkyi tekemisen into ja usko uuden organisaation toimivuuteen.
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Urpo Piilo puh, 020 508 3301 tai 0400 459 691

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.