Takaisin arkistosivulle
10.10.2016 | Mediatiedotteet

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ

Seuraavilla internet-sivuilla esitetty tieto ei muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”), jonka VVO-yhtymä Oyj tulee laskemaan liikkeeseen, tai sen listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai vaatii muita kuin Suomen lain alaisia toimia.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla tai minkään arvopapereita valvovan Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten termit on määritelty arvopaperilain Regulation S-säännöksessä), paitsi sellaisten transaktioiden yhteydessä, joista on poikkeus Arvopaperilaissa. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut joukkovelkakirjalainan tarjousajan alkamisesta, joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

Saatavilla oleva tieto on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina ”Hyväksyn” siirtyäksesi tarkastelemaan Joukkovelkakirjalainaa ja sen listalleottoa koskevia tietoja.

Paina ”En hyväksy” palataksesi edelliselle sivulle.

En hyväksy