Takaisin arkistosivulle
10.11.2011 | Uutiset

Nimityksiä VVO-yhtymä Oyj:ssä

VVO:n organisaatiouudistuksen yhteydessä nimitettiin uusiin tehtäviin seuraavat henkilöt.

VVO:n organisaatiouudistuksen yhteydessä yksikönjohtaja LuK Juha Heino on nimitetty 1.12.2011 alkaen VVO:n asiakkuusjohtajaksi. Heino nimitetään samassa yhteydessä johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa asiakkuuksien hallinnan kokonaistoiminnasta. Asiakkuuksien hallinta muodostuu vuokrauksesta, isännöinnistä ja asukashallituksen toiminnasta sekä näiden toimintojen operatiivisesta kehittämisestä. Heino raportoi toimitusjohtaja Jani Niemiselle.

VVO:n johtoryhmä 1.12.2011 alkaen:

  • toimitusjohtaja, DI, MBA Jani Nieminen (pj.)
  • kiinteistöjohtaja, VTM Eero Saastamoinen
  • asiakkuusjohtaja, LuK Juha Heino
  • talousjohtaja, ekonomi Raimo Vehkaluoto
  • hallintojohtaja, VT Tiina Heinonen
  • kehitysjohtaja, DI, ekonomi Mikko Pöyry.

VVO:n organisaatiouudistuksen yhteydessä nimitetään uusiin tehtäviin seuraavat henkilöt.

RI AMK Marko Liikanen on nimitetty yksikönjohtajaksi asiakkuuksien hallintaan. Hän vastaa isännöintitoiminnan ohjauksesta koko Suomen osalta sekä lisäksi hänelle raportoivat VVO-kotikeskukset pääkaupunkiseudun ulkopuolisella alueella. Liikanen raportoi asiakkuusjohtaja Juha Heinolle.

RI Marko Salonen on nimitetty kenttäpäälliköksi asiakkuusosaston isännöintiyksikköön. Hän vastaan isännöintikentän toiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä. Salonen raportoi yksikönjohtaja Marko Liikaselle.

KTM Juha Kurkela on nimitetty projektipäälliköksi asiakkuusosastolle. Hän vastaa asiakkuuksien hallintaprosessin toimivuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vuokraus- ja isännöintitoiminnoissa. Kurkela raportoi asiakkuusjohtaja Juha Heinolle.

Jaana Eskelinen on nimitetty businessmanageriksi asiakkuusosastolle. Hän laatii ja tuottaa analyyseja liiketoiminnan kehittämiseksi. Eskelinen raportoi asiakkuusjohtaja Juha Heinolle.

Arkkitehti, EMBA Jari Mäkimattila on nimitetty kiinteistöosastolle rakennuttamisyksikön yksikönjohtajaksi vastuualueenaan uudistuotannon ja investointikorjausten rakennuttaminen, valvonta, tontti- ja maanhankinta sekä suunnittelun ohjaus. Mäkimattila vastaa lisäksi VVO:n asuntotuotteen edelleen kehittämisestä. Mäkimattila raportoi kiinteistöjohtaja Eero Saastamoiselle.

RI Matti-Pekka Koistinen on nimitetty kiinteistöjen ja investointien hallintaan prosessimanageriksi vastuualueenaan kiinteistöjen ja investointien hallintaprosessien toimivuus ja kehittäminen. Koistinen raportoi kiinteistöjohtaja Eero Saastamoiselle.
Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3201, jani.nieminen@vvo.fi

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.