Takaisin arkistosivulle
18.2.2011 | Uutiset

Miten VVO viestii? -kysely

Vuoden vaihteessa (edellisen uutiskirjeen jälkeen), kysyimme sähköisen uutiskirjeemme vastaanottajilta mielipidettä viestinnästämme. Erityisesti olimme kiinnostuneita uutiskirjeestä ja miten se on otettu vastaan, koska vuoden 2009 alusta sillä on korvattu aiemmin kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt painettu Asuminen & talous -sidosryhmälehti. Lehti korvattiin uutiskirjeellä edellisen kyselyn tulosten johdosta – vastaajat toivoivat silloin mm. nopeampaa ja ajankohtaisempaa viestiä, johon painetulla julkaisulla oli vaikea päästä. Vuosien 2009 ja 2010 aikana olemme toimittaneet 15 uutiskirjettä.

Vastanneiden mielestä VVO:n viestintäkanavista internet-sivusto oli tärkein ja uutiskirje toiseksi tärkein. Uutiskirje koettiin kohtalaisen onnistuneeksi, toki kehitettävääkin vielä on.

Kyselyyn vastasi 391 henkilöä, vastausprosentin ollessa sähköiseksi kyselyksi hyvä 23 %. Kiitämme kaikkia vastanneita. Saimme paljon hyvää palautetta, mm. arvokkaita avoimia kommentteja tuli runsaasti. Puramme ja analysoimme tulokset ja tulemme hyödyntämään sitä kehittäessämme VVO:n viestintää.
Listätietoja:
Marjaana Kivioja, viestintäpäällikkö, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3589

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.