Takaisin arkistosivulle
25.3.2010 | Uutiset

Matti Harjuniemi ja Jani Salenius VVO:n hallitukseen

VO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2010 pitämässään kokouksessa tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2009 osinkoa A-osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 8 240 904, 00 euroa ja omaan pääomaan jätetään 13 765 657,88 euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Metallityöväen Liitto ry:n puheenjohtaja, hallintotieteiden maisteri Riku Aalto (s. 1965). Aalto on toiminut VVO:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2003 ja puheenjohtajana vuodesta 2007.

VVO:n hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Tomi Aimonen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Erkki Kangasniemi (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Antti Rinne(Toimihenkilöunioni TU ry) sekä Ann Selin (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry). Uusiksi jäseniksi valittiin Matti Harjuniemi (Rakennusliito ry) ja Jani Salenius (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry).

Uuden hallituksen toimikausi alkaa 25.3.2010. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.