Takaisin arkistosivulle
1.9.2011 | Uutiset

Linnankadulla haasteellinen peruskorjaus

VVO peruskorjaa Helsingin Katajanokalla Linnankatu 11:ssa olevaa asuinkerrostaloa. Vuonna 1980 valmistuneessa talossa on kolme porrashuoneitta ja 40 asuntoa. Talo purettiin huonokuntoisena betonirunkoon asti ja mittavat purkutyö tehtiin kesän aikana. Mittavaan peruskorjaukseen päädyttiin sen jälkeen kun oli todettu, että kiinteistössä on useita selvästi virheellisiksi todettuja teknisiä ratkaisuja, joiden korjaaminen edes nykykorjausvaatimusten minimitasoon olisi ollut mahdotonta.

Työmaalta pois vietävän purkujätteen kokonaismääräksi tulee noin 160 kuorma-autokuormaa. Viimeiset kuormalavat lähtevät työmaalta ensi viikon aikana. Jäte vietiin käsittelyasemalle lajiteltuna puu-, metalli-, sähkö- ja elektroniikka (SER) sekä ongelmajätteeseen. Purkujätettä ei voida työmaalla hyödyntää, mutta esimerkiksi betonijäte murskataan ja käytetään edelleen tienrakentamisessa, puujäte menee hakkeeksi ja metallit kierrätetään.

Tiiviillä kaupunkialueella ja pienellä tontilla tehtävä mittava peruskorjaus on haasteellista. Ennen rakennustöiden aloittamista naapuritalojen edustajille ja lähialueen asukkaille pidettiin tiedotustilaisuus, missä projekti ja sen aikataulu esiteltiin.

– Yhteistyö naapurien kanssa on tähän mennessä sujunut Linnankadulla hyvin. Naapurit on huomioitu rakennushaittoja minimoimalla ja pitämällä yhtiöiden edustajat ajan tasalla työmaan etenemisestä. Hyvin vähän on tullut reklamaatioita, sanoo työmaainsinööri Ville Sireeni Quattrorakennus Oy:stä. Samaa sanoo projektipäällikkö Anna Ritonummi VVO:sta.

Linnankadun peruskorjauksessa uusitaan muun muassa julkisivut, LVIS-tekniikka, hissit ja ullakolle rakennetaan kolme uutta asuntoa. Kokonaisinvestointina Linnankadun peruskorjaus on lähes uudisrakentamisen hintainen. Korjaus valmistuu elokuussa 2012.

Toiminnan ohjauksella on tärkeä merkitys kaikessa rakentamisessa

VVO on käyttänyt korjauksiin viimeisen 10 vuoden aikana noin 65 miljoonaa euroa. Vuosittaiset korjaukset jakautuvat huoltokorjauksiin ja investointikorjauksiin. Korjauskulujen vaikutus vuokriin on 2,50 e/m²/kk koko VVO:n yli 39.000 asunnon kannassa. Kevyemmästä päästä korjauksia ovat porrashuoneiden maalaukset ja massiivisin on Linnankatu 11:ssa tehtävä täydellinen peruskorjaus.

– VVO:lla on rakennuttajana hyvä mahdollisuus seurata ja ohjata eri rakennusliikkeiden työmaiden työskentelytapoja. Sujuvuus tulee yhteistyön toimivuudesta ja oman organisaation rooli on merkittävä. VVO:n ammattitaitoinen henkilöstö; projektipäälliköt ja valvojat, seuraavat työmaille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja jalkauttavat parhaita käytäntöjä yhteistyökumppaneillemme, kiittelee henkilökuntaansa yksikön johtaja Matti-Pekka Koistinen VVO:sta.

– Suunnitelmallisesti ja hyvin johdettu työmaa pysyy aikatauluissa. Työmaan sujuvuudelle on iso merkitys, että perusasiat kuten jätehuolto ja työsuojeluasiat ovat kunnossa. Kun ne ovat kunnossa, voidaan työmaan toimintaa suunnitella pitkäjänteisesti,
sanoo Koistinen.

Rakennusjätteen kierrätys on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdeksi tärkeäksi seurannan kohteeksi. Alussa puhuivat eurot, koska lajittelematon jäte oli kalleinta. Hyvin nopeasti rakennusliikkeet havaitsivat myös kierrätyksen imagollisen hyödyn. Tänä päivänä rakennusliikkeiden omat laatujärjestelmät määrittävät tavoitteet rakennusjätteiden hyötykäytölle ja mittaavat toteutuneita jätemääriä.

VVO valmistelee haasteellista yhteiskuntavastuuohjelmaa, mikä edellyttää, että kierrätys ja ekologiset kysymykset ovat keskimääräistä paremmin hoidettu.
Lisätietoja:
Matti-Pekka Koistinen, yksikön johtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 040 524 8995

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.