Takaisin arkistosivulle
1.6.2011 | Uutiset

Laakissa siirrytään ensimmäiseen laadun­mittaus­kauteen

VVO:n kiinteistönhoidon laadunvarmistusjärjestelmässä, Laakissa, siirrytään heinäkuun alusta ensimmäiseen viralliseen laadunmittausjaksoon, joka tulee päättymään kesäkuun 2012 lopussa. Tällöin on järjestelmän mukaisilla tarkastus- ja kyselytutkimuksilla määritetty laadunmittauksen ensimmäiset viralliset tulokset sekä kiinteistönhoitoyritys- että kiinteistönhoitajakohtaisesti.

Kuluvan alkuvuoden aikana koko kiinteistökannassa on Laaki-toimintatapaa jalkautettu ja opiskeltu ns. harjoitusjakson nimissä. Teknisiä katselmuksia on alkuvuoden aikana tehty lähes 400 kappaletta. Isännöitsijät puolestaan ovat harjoitelleet omaa Laaki-osuuttaan eli isännöitsijäntarkastusta siten, että lähes kaikkiin kiinteistöihin kyseinen tarkastus on kertaalleen toteutettuna kesäkuun loppuun mennessä.

Harjoitusjakson aikana suoritettiin myös kiinteistönhoidon laatua arvioiva asukaskysely talotoimikuntien puheenjohtajille. Tällä haluttiin kartoittaa asukasaktiivien näkemystä ja kokemuksia sekä kerätä arvokasta palautetta kiinteistönhoitoprosessien kehittämistä varten. Asukaskyselyn tulokset tullaan liittämään Laakin harjoituskauden pisteytykseen täydentämään kenttätarkastuksia, jolloin siihen saavutetaan täyttä laadunmittauskierrosta vastaava tarkastussisältö. Valitettavasti asukaskyselyn vastausprosentti jäi vaatimattomaksi.

Laadunvarmistusjärjestelmän muodostamia laatupisteitä on seurattu varsin suurella mielenkiinnolla koko harjoitusjakson ajan ja ne ovat hyvin pitkälle vastanneet sitä käsitystä, miten laatua on myös kiinteistönhoitoyrityskohtaisesti koettu. Pisteytyksen on huomattu alusta alkaen kehittyvän pienin askelin sitä mukaa kun kiinteistönhoitoyritykset ovat alkaneet oivaltamaan mistä asiassa oikein on kysymys. Myös kiinteistönhoitajien osaamistason on todettu parantuneen.

Laaki-järjestelmään on alusta alkaen liitetty motivaattoriksi tietynlainen palkitsemiskäytäntö ja sen mukaisesti VVO tulee palkitsemaan jo harjoitusjakson aikana parhaiten ansioituneet kiinteistönhoitajat. Tämä tulee tapahtumaan alkusyksystä lomakauden jälkeen. Jatkossa laadunmittausjaksoittain palkitaan kotikeskusaluekohtaisesti parhaiten menestyneet kiinteistönhoitajat sekä valitaan valtakunnallinen ”VVO:n vuoden huoltomies”.
Lisätietoja:
Pasi Kujansuu, käyttö- ja ylläpitopäällikkö, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 4422

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.