Takaisin arkistosivulle
23.6.2010 | Uutiset

Laaki-projektin pilottivaihe päätökseen

VVO on jo pitkään kehitellyt kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmää, Laakia. Kehitysprosessi on nyt päättynyt ja seuraavaksi VVO ottaa järjestelmän pysyväksi toimintatavakseen ja kattamaan koko kiinteistökantansa. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on saavuttaa parempi asukastyytyväisyys, tehostaa kiinteistöjen ylläpitotoimintaa sekä lisätä kiinteistönhoitotoiminnan arvostusta.

Laaki-järjestelmän synty

Kiinteistönhoidon laadulliset ongelmat ovat tuttuja sekä VVO:n asukkaille että omalle organisaatiolle. Odotukset kiinteistönhoidolle ovat korkealla, koska toiminnalla ylläpidetään kiinteistöt kunnossa, turvallisina ja elinkaaritaloudellisina, hoidetaan päivittäiset vikakorjaukset sekä palvellaan asukkaita asumisen ongelmatilanteissa. Laadullisten ongelmien taustalla on monia yksittäisiä tekijöitä.

Näihin ratkaisuksi VVO on kehitellyt Laaki-laadunhallintajärjestelmän, joka pohjautuu Tampereen Vuokratalosäätiön pitkäaikaisesti käyttämään toimintamalliin ja sen hyviin tuloksiin. Laaki-järjestelmällä määritetään kiinteistönhoidolle laatupisteet talo-, huoltomies- ja yrityskohtaisesti. Pisteytysperusteina ovat erinäiset kiinteistöillä tehtävät tarkastukset ja katselmukset sekä asiakastyytyväisyystutkimukset.

Teoriasta pilotointiin

Järjestelmää testattiin käytännössä valitulla pilotointialueella, joka koostui osasta Järvenpään ja Tampereen VVO-kotikeskuksien hallinnoimia kiinteistöjä. Pilotointivaihe käynnistyi viime syksyllä ja kesti toukokuun 2010 loppuun. Pilotointivaiheessa tarkastuksia kiinteistöillä suorittivat VVO:n isännöitsijät sekä tekninen tarkastaja. Lisäksi asukkaille suoritettiin tyytyväisyyskysely koskien kiinteistönhoitoyritysten toimintaa. Näistä määritettiin kiinteistönhoitoyritys- ja kiinteistönhoitajakohtaiset laatupisteet. Tulokset olivat odotuksia paremmat.
VVO:n isännöitsijät kokivat Laaki-järjestelmän ja siihen liittyvän tarkastustoiminnan erittäin hyödylliseksi ja mielekkääksi. Hyvät kokemukset pilottivaiheesta antavat odotuksia tulevasta.
– Tämä on ensimmäinen todellinen työkalu kiinteistönhoidon seurantaan mihin olen alalla törmännyt, toteaa Tampereen VVO-kotikeskuksen kokenut isännöitsijä Markku Korpisaari.
– Parasta oli todeta pilottiprojektin aikana silminnähtävä kehitys kiinteistöillä. Yleisilme parani selvästi ja pitkään tekemättä olleet pikkuviat laitettiin viimein kuntoon. Lisäksi kommunikointi kiinteistönhoitajan ja isännöitsijän välillä tehostui, hän jatkaa.

Isännöitsijöiden tekemät tarkastukset kohdistuivat kiinteistön yleisilmeeseen, asumisturvallisuuteen ja kiinteistönhoidon sopimustehtävien seurantaan. Pilotointivaiheessa 90 kiinteistöön tehtiin lisäksi talotekniikkaan painottunut ”tekninen katselmus”. Teknisenä tarkastaja pilotointivaiheessa toimi VVO:n käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu.
– Talotekniikan hoidossa on vielä paljon parannettavaa, oikealla toiminnalla saavutamme jatkossa merkittäviä säästöjä ja parannamme asumismukavuutta. Kiinteistönhoitajien motivaatio ja oppimishalu kuitenkin osoittautui hyvin positiiviseksi, hän kommentoi.

Laakia kaikille

Laaki-projektin pilottivaihe päättyi yhteistilaisuuksiin, joissa VVO palkitsi kiinteistönhoitoyrityskohtaisesti menestyneimmät kiinteistönhoitajat. Myös heidän loppukommenttinsa puhuivat järjestelmän puolesta. Kiinteistönhoitoyritykset saavat järjestelmän myötä käyttöönsä arvokasta tietoa toimintansa kehittämiseen.

Pilottivaiheen kokemuksien pohjalta VVO aloittaa tänä syksynä Laaki-järjestelmän siirtämisen toimintatavaksi koko toimialueelleen ja tavoitteena on, että ensi vuoden 2011 aikana pystytään suorittamaan täysi laadunmittauskierros joka kiinteistössä.
– Järjestelmän käyttöönotto tulee vaatimaan kouluttamista, sopimusteknisiä asioita, rekrytointeja ja muuta huomioitavaa. Olemme kuitenkin aikataulussa, tarkentaa käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu.

Lisätietoja:
käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu, puh. 020 508 4452
yksikön päällikkö Kimmo Rintala, puh. 020 508 3520

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.