Takaisin arkistosivulle
29.9.2022 | Uutiset

Kyselytutkimus: lähes 70 prosenttia vastaajista pitää Lumo-koteja vastuullisena vuokranantajana

Lumo-kodit toteutti asukkaidensa keskuudessa kyselytutkimuksen asumisen vastuullisuudesta. Suurin osa vastaajista pitää Lumo-koteja vastuullisena tai erittäin vastuullisena toimijana.

Lumo-kotien vastuullisuuskyselyyn vastasi lähes 1600 Lumo-kodin asukasta.

Lumo halusi kuulla asukkaidensa mielipiteen asumisen vastuullisuuden tilasta ja toiveista, joten se toteutti asukkaidensa keskuudessa kyselyn kesällä 2022. Kyselyyn vastasi lähes 1600 Lumo-kodin asukasta. Suurin osa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta, Tampereelta, Jyväskylästä, Oulusta ja Turusta – Suomen suurimmista kaupungeista, johon Lumo-kotien toimintakin keskittyy.

Kyselyn tarkoituksena oli saada selville, mikä on asukkaiden mielestä tärkeintä asumisen vastuullisuudessa. Kyselyn tulosten perusteella Lumo-kotien asukkaat arvostavat erityisesti kattavia jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia. Heti seuraavaksi tärkeimmäksi asukkaat arvottivat oman kodin sisäympäristöolosuhteet eli lämpötilan ja ilmanvaihdon. Kolmanneksi tärkeimmäksi teemaksi asukkaat kokivat asumisen turvallisuuden.

”Asukkaiden toiveet on kuultu ja olemme heti syksyn alusta panostaneet erityisesti kierrätysteemaan. Käynnistämme vielä loppuvuodesta 2022 isomman jätteiden kierrätysprojektin”, Lumo-kotien vastuullisuuspäällikkö Niina Turri kertoo.

Tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisuja lajittelu- ja kierrätyshaasteisiin sekä kotona että talon jätetilassa.

”Olen iloinen, että asukkaat kokevat kierrätyksen tärkeäksi teemaksi. Myös meidän tavoitteenamme on parantaa Lumo-kotien kierrätysastetta 40 prosentista (2021) 55 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä on kova tavoite ja sen toteutumiseen tarvitaan kaikkia Lumo-kotien asukkaita ”, Turri jatkaa.

Vastuullinen vuokranantaja tarjoaa vastuullisen elämäntavan palveluita

Kyselyssä pyydettiin asukkaita myös arvioimaan, kuinka vastuullinen vuokranantaja Lumo-kodit on. Lähes 70 prosenttia vastaajista katsoi Lumo-kotien olevan joko vastuullinen tai erittäin vastuullinen toimija.

Asukkailta kysyttiin myös, ovatko Lumo-kotien tarjoamat vastuullisen elämäntavan palvelut olleet käytössä ja millaisiksi ne on koettu. Uutuudenviehätystä herätti erityisesti kesän alussa julkaistu Lumo-kotien hiilijalanjälkitesti ja uusi Nollaa lämmityksen hiilijalanjälkesi -palvelu. Myös yhteiskäyttökulkupelit, oman talon pakettiautomaatit ja sähköauton latausmahdollisuus kiinnostivat vastaajia.

”Saimme myös paljon hyviä ehdotuksia vastuullisen toiminnan ja vastuullisen elämäntavan palveluportfolion kehittämiseen. Moni ehdotuksista liittyi kierrättämiseen, liikkumiseen ja yhteisöviljelyyn. Ehdotusten käyttöönoton arviointi onkin seuraava askel, jonka otamme”, Turri kertoo.

Lumo kutsuu asukkaita aktiiviseen vuoropuheluun

Vastuullisuuskysely oli ensimmäinen vaihe suunnitelmassa muodostaa vastuullisuudesta kiinnostuneiden asukkaiden kanssa pysyvä yhteisö, jonka kanssa asumisen vastuullisuudesta voisi jatkossa käydä aktiivista vuoropuhelua kyselyiden, paneeleiden ja infotilaisuuksien muodossa.

”Keskustelufoorumin kautta pääsemme sparrailemaan asukkaiden kanssa esimerkiksi uusien palveluiden käyttöönotossa tai ideoimaan uusia tapoja innostaa kaikkia Lumo-kotien asukkaita kierrättämään tehokkaammin”, Turri taustoittaa ja jatkaa:

”Pilotoimme keskustelufoorumia syksyllä 2022 ja mikäli asukkaat innostuvat aktiivisesta vuoropuhelusta, niin laajennamme toteutusta entisestään vuodelle 2023”, Turri kertoo.

Lisätietoja

Niina Turri

Vastuullisuuspäällikkö