Takaisin arkistosivulle
5.5.2009 | Uutiset

KTI-iltapäivän aikana pohdittiin asumisen ja kiinteistö­markkinoiden tulevaisuutta

VVO-yhtymä Oyj:n tiloissa, Helsingissä, vietettiin KTI-iltapäivää 28.4.2009. Tilaisuus kokosi yhteen noin 70 kiinteistöalan toimijaa. Iltapäivän aiheena oli kiinteistömarkkinoiden tulevaisuuden nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät.

Päivän puhujina olivat VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka, ekonomisti Pentti Forsman Suomen Pankista, Hanna Kaleva KTI:stä ja professori Sirkka Heinonen, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Päivän päätteeksi pidetyssä paneelissa keskustelijoina olivat Saton toimitusjohtaja Erkka Valkiala, toimitusjohtaja Risto Kyhälä Realia Groupista, toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa Asuntoturvasta sekä salkunhoitaja Antti Muilu Eläke-Fenniasta. Paneelin moderaattorina toimi VVO:n varatoimitusjohtaja Urpo Piilo.

Vuosisadan talouskriisi

– Viime vuoden tapahtumat olivat niin rajuja, ettei edes 30-luvun kriisin aikana maailmankauppa supistunut niin rajusti kuin viime vuonna parissa kuukaudessa. Tällainen tilanne on käsillä vain noin kerran sadassa vuodessa, Suomen Pankin ekonomisti Pentti Forsman kertoi.

Matala korkotukitaso pitää yllä asuntokauppaa, sijoittajat ovat nyt liikkeellä. Työmarkkinoiden epävarmuus on taasen vaimentanut yksityisten ostajien innostusta. Tästä johtuen pienten vuokra-asuntojen kysyntä tulee olemaan vilkasta, suurten perheasuntojen kysyntä vähäisempää, Forsman summasi puheessaan.

Toimitilojen vuokraus on täysin pysähtynyt vastavalmistuneen KTI:n markkinakatsauksen mukaan. Katsaus kertoi myös sen, että vuokrakassavirtoihin kohdistuvat paineet ovat kasvussa, eli vuokrien nousun odotetaan jatkuvan. Vuokra-asunnoille olisi siis tarvetta, mutta rahoitus jumittaa, kertoo Hanna Kaleva tuoreesta KTI:n markkinatutkimuksesta.

Tonttien korkeat hinnat ja rahoituksen puute vaikeuttavat kiinteistöalaa

Rakentaminen kasvukeskuksissa ja niiden ympäristöissä on hidastunut rahoituksen puutteen ja kalliiden tonttien takia. Myös kaavoitus on ongelma: kaupungeilta toivotaan joustavuutta.

Tänä vuonna asuntorakennusinvestoinnit vähenevät Suomen Pankin ennusteen mukaan niin, että asuntorakentamisen BKT-osuus mennee 1990-luvun alun tasolle, Forsman kertoi.
– Vaikka talouden hallitsematon syöksykierre on pysähtynyt, ei silti voida sanoa, että nyt alkaa nousukausi, Forsman jatkoi. Taantuma tulee syvenemään vielä lähikuukausina, mutta hallitummin. Suomen Pankin ennusteen mukaan rahoitussektorin ongelmat jatkuvat ainakin 2011 loppuun saakka.
– Omituista on, että pankit pitävät asuntoyhtiöitä suurempina riskitekijöinä kuin yksityisiä ihmisiä. Kiinteistöt eivät saa korjausrahaa, eivätkä asukkaat halua yksityisesti lainoittaa kiinteistön korjauksia, Risto Kyhälä sanoi.

Pienissä asunnoissa vuokrienkorotuspaineita

Lähes kaikki KTI-iltapäivän puhujat olivat sitä mieltä, että pienten asuntojen vuokrat tulevat nousemaan, suurten vuokra-asuntojen hinnat saattavat jopa hienoisesti laskea.

Panelistit myös totesivat, että vuokrien hintakatto alkaa olla käsillä. Alle 800 euron asunnot menevät paremmin kaupaksi kuin yli 800 euron asunnot.

Suurimmat vuokranantajat panostavat edelleen kasvukeskuksiin.
– Sijoittumisen osalta VVO on harjoittanut niin sanottua luopumisstrategiaa, jonka mukaan yhtiö on vetäytynyt paikkakunnilta joissa ei ole luvassa kasvua. VVO:n strategian mukaan se hoitaa itse niin vuokra-asuntojen isännöinnin kuin vuokrauksenkin, Olli Salakka kertoi.

Asuminen on muuttunut – ja muuttuu yhä

– Tänään keskimääräinen suomalainen on 39-vuotias, 15 vuoden kuluttua viisikymppinen, Risto Kyhälä latasi paneelissa. Mitä se aiheuttaa asumiselle? Entä se, että 15 vuodessa yksin tai kaksin asuvien määrä kasvaa yli kahteen miljoonaan?

Mihin teknologiayhteiskunta muuttuu, pohti puolestaan Sirkka Heinonen.
– Koteja tullaan ehkä räätälöimään, asukkaita otetaan entistä enemmän mukaan suunnitteluun. Ihminen haluaa vaikuttaa omaan asumiseensa. Asumisen pitää antaa lisäarvoa asukkaille ja täyttää erilaisia tarpeita, Heinonen jatkoi. Asuminen, työ, ja vapaa-aika liittyvät tulevaisuudessa entistä kiinteämmin toisiinsa. Toiminnot yhdistyvät: kotona harrastetaan ja töitä tehdään kotona. Uusia asuntoyhdistelmiä rakentavat myös tilanteet, kun ikääntyvän asukkaan koti muuttuu kodista hoivakodiksi, Heinonen jatkoi.

Vuokranantajat tulevaisuudessa

Muuttuvat asumistarpeet aiheuttavat sen, että vuokranantajien pitää erikoistua. Syntyy uusien osaamisten vaatimuksia ja mahdollisesti uusia innovaatioita.

Ympäristöasiat huomioonottava yritys saa kilpailuetua. Tulevaisuudessa saatetaan jopa odottaa, että kiinteistöt tuottavat oman energiansa.
– Nyt kun energiakulut on saatu aisoihin, toivottavasti valtio ottaa esimerkiksi kiinteistöverohelpotusten muodossa huomioon energia- ja päästötehokkaat kiinteistöt, Kyhälä visioi.

Katso lisää kuvia KTI-iltapäivästä!

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.